ELLA VOGELAAR; Geharnast, spontaan

Voorzitter Ella Vogelaar van de onderwijsvakbond ABOP wordt naar alle waarschijnlijkheid de opvolger van Karin Adelmund als vice-voorzitter van de vakcentrale FNV. Officieel is het allemaal nog lang niet rond, maar in de wandelgangen twijfelt niemand eraan dat Vogelaar de allerhoogste ogen gooit bij de opvolging van Adelmund die voor de PvdA in de Tweede Kamer komt.

Vogelaar (44) is afkomstig uit het vormingswerk en werd in 1982 bestuurder bij de ABOP. De bond had haar toen al leren kennen als een van de actiefste CPN'ers binnen de vakbeweging. Met vele anderen verliet ze enkele jaren later de communistische partij, maar deze radicale achtergrond voorkwam mede dat haar eerste gooi naar het voorzitterschap van de ABOP niet lukte. In 1988 had ze meer succes, al duurde het bijna een jaar voordat duidelijk werd dat ze de leiding van de bond niet in een duo-voorzitterschap hoefde te delen met haar rivaal Johan Terpstra.

Op de vraag naar haar drijfveren antwoordde ze bij die gelegenheid in het Algemeen Dagblad: “Idealisme zou ik zeggen. Daar heb je een flinke dosis van nodig. En een zekere verbetenheid misschien ook. Ik wilde bewijzen dat ik, met mijn opvattingen, toch een goede bestuurder ben. Maar mijn verkiezing was lange tijd omstreden; ik heb een nogal links imago, zelfs voor de van oudsher rode ABOP”.

Tijdens haar voorzitterschap deed Vogelaar zich gelden als spontaan, openhartig en vasthoudend. Een “geharnaste gesprekspartner”, kenschetste Jacques Wallage haar toen hij nog staatssecretaris op Onderwijs was en in die hoedanigheid veelvuldig met haar te maken had. Het geldt als haar grootste verdienste dat zij het beleid van de ABOP gedurende haar 'bewind' heeft verbreed van belangenbehartiging sèc (arbeidsvoorwaarden, rechtspositie) naar de structuur van het onderwijs (deregulering en decentralisatie). “We zullen onze actieradius als ABOP gewoon uitbreiden naar het schoolniveau. In het onderwijs is men gewend de nadelen van vernieuwing breed uit te meten, maar ik wil liever wijzen op de nieuwe mogelijkheden”, vertelde ze begin dit jaar in deze krant. Het is een instelling die in het hoofdbestuur van de vakcentrale FNV, die zelf een ingrijpende verandering in structuur en werkwijze voorbereidt, goed van pas zal komen.