Deetman: senaat heeft grens van oprekken bevoegdheden bereikt

DEN HAAG, 10 DEC. Tweede-Kamervoorzitter Deetman vindt dat de Eerste Kamer met het oprekken van haar bevoegdheden “de grens heeft bereikt”. Het heeft hem niet verrast dat de Tweede Kamer deze week de senaat op de korrel nam. “Het zat erin dat de Tweede Kamer een keer terug zou meppen”.

Tijdens het debat woensdag in de Tweede Kamer over de staatkundige vernieuwing oefende met name PvdA-fractievoorzitter Wöltgens felle kritiek uit op de Eerste Kamer, die vooral deze kabinetsperiode in een groot aantal gevallen wetsvoorstellen die al door de Tweede Kamer waren goedgekeurd, alsnog wist te wijzigen. Staatsrechtelijk kan de senaat een eenmaal door de Tweede Kamer aanvaard kabinetsvoorstel alleen nog aannemen of verwerpen. Maar door met verwerping te dreigen dwong de Eerste Kamer het kabinet in voorkomende situaties alsnog met wijzigingsvoorstellen te komen, die vervolgens weer in de Tweede Kamer moesten worden behandeld. Wöltgens riep het kabinet op serieus te overwegen in een volgend geval over te gaan tot ontbinding van de Eerste Kamer. De PvdA-fractievoorzitter kreeg daarbij steun van de VVD en GroenLinks.

Voorzitter Tjeenk Willink van de Eerste Kamer heeft de kritiek op de senaat gisteren in een verklaring als “een ongenuanceerde aanval” getypeerd.

Tjeenk Willink vindt het “wat mager” dat “na alle studies naar de mogelijkheden van staatkundige, bestuurlijke en staatsrechtelijke vernieuwing het parlementaire debat daarover uitmondt in een ongenuanceerde aanval op de Eerste Kamer”. De senaatsvoorzitter zegt verder die aanval “meer als een uiting van het probleem dan als een bijdrage aan de oplossing” van dat debat te beschouwen.

Deetman heeft laconiek gereageerd op de verklaring van zijn collega in de senaat. “De Eerste Kamer moet ook kunnen incasseren. Men veroorlooft zich immers heel veel daar. En dat mag, maar dan moet men niet verbaasd zijn over onze reacties.”

Deetman heeft ook kritiek op leden van het kabinet. Zij zouden niet moeten buigen voor de wil van de senaat. “Minister Hirsch Ballin bijvoorbeeld moet zich realiseren dat de Vreemdelingenwet een heel hard punt is geweest in de Tweede Kamer. Als je hier nee zegt, dan krijg je een probleem als je daar ja zegt. Je moet niet te vaak toegeven. Eén keer is genoeg. Het moet bij een uitzondering blijven”, aldus Deetman.

Deetman doelt op de weigering van de minister van justitie om afgewezen asielzoekers hun wettelijke hoger-beroepsmogelijkheid te laten behouden. De PvdA in de Tweede Kamer had dat aanvankelijk geëist, maar nam uiteindelijk genoegen met “cassatie in het belang der wet” een beroepsmogelijk van het openbaar ministerie. In de senaat, die het wetsvoorstel deze maand behandelt, lijkt zich een meerderheid af te tekenen om het hoger beroep voor afgewezen asielzoekers alsnog in de wet op te nemen.