Bedrijfsresultaat Geveke licht beter

Geveke verwacht over geheel 1993 het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening licht te verbeteren tot rond de nullijn. Vorig jaar was het 3,8 miljoen gulden negatief. Het terugtrekken uit de Gte-vorkheftruckactiviteiten in Duitsland vergt dit jaar een buitengewone last van 15 miljoen gulden. Inclusief deze buitengewone last zal het netto resultaat over 1993 uitkomen op 15 miljoen gulden negatief tegen 30 miljoen gulden negatief in 1992. In april rekende de directie er nog op het jaar positief te kunnen afsluiten. De afwikkelingskosten van Gte zijn zodanig verwerkt dat in 1994 geen verliezen meer uit dien hoofde zullen optreden.