Zorg voor arrestanten laat te wensen over

DEN HAAG, 9 DEC. Arrestanten in kleine politiebureaus worden minder goed verzorgd dan arrestanten die in grote politiebureaus in de cel zitten. Om de verzorging te verbeteren moeten full-time arrestantenverzorgers worden aangesteld.

Dit staat in het rapport 'Zorg voor arrestanten in politiecellen' dat vanochtend is gepresenteerd aan minister Dales (binnenlandse zaken) en minister Hirsch Ballin (justitie). Het onderzoek is in opdracht van het ministerie van binnenlandse zaken uitgevoerd door de Rijksuniversteit van Leiden.

Dertien procent van alle politiebureau's voldoet niet aan alle eisen. Vooral kleine politiebureau's met weinig cellen beschikken vaak niet over een aparte luchtplaats, advocatenkamer, doucheruimte of fouilleerruimte. Volgens het rapport zou elk cellenbolk over deze ruimten moeten beschikken.

Door het aanstellen van speciaal opgeleide arrestantenverzorgers wordt volgens het rapport de zorg voor ingeslotenen het best gewaarborgd. Minister Dales zei de aanbevelingen “te onderschrijven” en dat er extra aandacht aan arrestantenzorg zal worden besteed.

Behalve problemen met huisvesting is uit interviews met 143 ingeslotenen gebleken dat ook in de cel veranderingen zouden moeten worden aangebracht. In ruim 58 procent van alle bureaus wordt overdag de matras weggehaald. Arrestanten kunnen daardoor alleen zitten op een betonnen brits of stoel.

De sanitaire mogelijkheden in cellen is volgens het rapport onder de maat. Slechts in 16 procent van alle bureaus kunnen arrestanten zelf hun toilet doorspoelen en duurt het een kwartier voordat agenten gehoor geven aan het verzoek om dit voor hen te doen. Slechts in de cellen van 8 procent van alle politiebureaus is een fonteintje aanwezig. Volgens de onderzoekers kan het wel of niet verstrekken van water door bewakers tot machtsmisbruik en pesterijen leiden.