Taiwan voorziet minder hoge groei economie

TAIPEH, 9 DEC. De regering van Taiwan heeft het streefdoel voor de economische groei in 1994 teruggeschroefd van 7 procent naar 6,2 procent. De oorzaken van de verlaging van de prognose zijn volgens het kabinet de minder gunstige ontwikkeling van de wereldeconomie, en minder hoge bestedingen door de overheid van Taiwan.

De Taiwanese Raad voor Economische Planning en Ontwikkeling, die de regering adviseert, zei ook dat de economische groei dit jaar 6 procent zal hebben bedragen, minder dan de zeven procent die was voorzien. Ook in 1992 groeide het bruto nationaal produkt (bnp) van Taiwan met 6 procent.

Per hoofd van de bevolking komt het bnp dit jaar op 10.570 Amerikaanse dollar. Volgend jaar groeit het bnp per hoofd tot 11.265 dollar. De raad zei dat de inflatie in Taiwan inmiddels onder controle is gebracht. De prijzen van consumtentengoederen stegen dit jaar gemiddeld met 2,9 procent. Dat is de laagste inflatie in vijf jaar. Volgend jaar trekt de geldontwaarding echter weer aan, tot 3,8 procent.

Reden voor de verlaging van de groeiprognose is dat het economisch stimuleringspakket dat de overheid deze zomer presenteerde, minder effectief is dan gedacht. Het pakket, waar ook een renteverlaging deel van uitmaakte, moet de investeringen van het bedrijfsleven aanwakkeren.

De raad zei vanmorgen dat Taiwan, hoewel het geen lidstaat is van de GATT (Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel), er goed aan zou doen om de eigen rijstmarkt te openen voor importen, nu ook Zuid-Korea van plan zegt te zijn die stap te nemen. (Reuters)