PvdA Almere weerstaat druk partijvoorzitter Rottenberg

PvdA-partijvoorzitter F. Rottenberg heeft volgens de afdeling Almere van zijn partij te hardhandig ingegrepen in hun kandidatenlijst. Gisteravond verwees de afdeling zijn adviezen naar de prullenmand.

ALMERE, 9 DEC. Landelijk voorzitter F. Rottenberg van de PvdA zag de kieslijst van de afdeling Almere al helemaal voor zich. De ene wethouder op nummer één, de andere, die op een onverkiesbare plaats dreigde te komen, op vijf - met de afspraak dat hij na een jaar zijn functie zou opgeven. Na een uitputtende reeks 'adviserende' gesprekken was de onafhankelijke kandidatencommissie van de stad met deze volgorde akkoord gegaan. Bovendien werd door de betrokkenen een verklaring ondertekend waarin de procedure rond plaats vijf werd vastgelegd.

Gisteravond haalden de partijleden in Almere tijdens een rumoerige vergadering een streep door de rekening. In restaurant Atlantis kozen zo'n 125 leden voor M. Wiegertjes als lijsttrekker in plaats van wethouder A. Boode en verdreven ze wethouder Trieller geheel en al van de lijst. U beslist zelf op de vergadering, zo had Rottenberg de onafhankelijkheid van de leden in een brief aan de afdeling nog onderstreept. Die was daar kennelijk aan gaan twijfelen na de “gesprekken van vele uren en vele avonden met het partijbestuur”, zoals de kandidatencommissie het omschreef.

De commissie had op 13 november een concept-kandidatenlijst voor de raadsverkiezingen laten zien aan beoogd lijsttrekker Boode. Zij schrok naar eigen zeggen van de lage positie van Trieller: zonde om zoveel bestuurlijke ervaring en kwaliteit aan de kant te zetten. Die lijst wilde zij niet aanvoeren. “Dit was een afrekenlijst”, verklaarde zij gisteren.

Dat zou dan een afrekening zijn met een van de hoofdrolspelers in het bestuurlijke spektakel dat Almere het afgelopen jaar bood. Samen met toenmalig wethouder A. Tierie en twee VVD-wethouders werkte Trieller in maart partijgenoot en burgemeester De Cloe het college uit, nadat onduidelijkheid was ontstaan over diens onkostenvergoeding. Enkele maanden later moest Tierie zelf het veld ruimen omdat hij de raad onvolledig had ingelicht over een buitenlandse reis die hij op kosten van een aannemer had gemaakt. Hoewel Trieller hetzelfde werd verweten, kon hij aanblijven.

Tierie was door de kandidatencommissie op de laatste plaats gezet. “De enige manier waarop de commissie André in de raad ziet komen is via een duidelijke uitspraak van de leden of voorkeursstemmen bij de verkiezingen.” Het is duidelijk dat de commissie voor Trieller, op de één na laatste plaats, eenzelfde formulering in gedachten had. Daarmee wilde Boode niet akkoord gaan.

Op haar initiatief werd op 17 november het partijbestuur benaderd, dat Tweede-Kamerlid P. Stoffelen liet bemiddelen. Eind november legde hij de commissie twee opties voor. Optie één: Trieller moest zich terugtrekken en Boode moest de lijst trekken. Beiden bleken daartoe niet bereid.

Optie twee - “een eervol compromis”, meende Stoffelen - was dat Trieller een hoge plaats op de lijst zou krijgen, met de belofte dat hij eind 1995 zijn functie zou opgeven. De kandidatencommissie wilde daar niet aan en benaderde een nieuwe kandidaat-lijsttrekker, M. Wiegertjes. Die stelde zich, na aarzeling, beschikbaar.

Dinsdag 30 november werd Wiegertjes uit bed gebeld. Of hij bij een van de leden van de kandidatencommissie wilde komen. Daar waren Rottenberg en partijdirecteur V. Verhoeven ook. De kersverse kandidaat-lijsttrekker kreeg daar advies van Rottenberg. De partijvoorzitter zou hem bij deze gelegenheid hebben teruggezet op plaats twee en Trieller op plaats vijf, inclusief de belofte dat hij deze na een jaar een andere baan zou bezorgen. Rottenberg ontkende dat vandaag stellig. Hij wilde vanmorgen “niet op de details ingaan” en merkte alleen op dat hij “maximale pogingen heeft gedaan, processen te bevorderen die bindend zijn voor de partij.”

In de afdelingsvergadering gisteren ging het vooral om de vermeende inbreuk die het partijbestuur had gemaakt op de autonomie van de afdeling. Dat de kandidatencommissie onder druk was gezet, gaven alle leden toe. “Als de partijvoorzitter op indringende wijze iets voorstelt, moet je toch even slikken”, aldus een van hen. Ook bevestigde de commissie dat zij een convenant, of een herenakkoord heeft ondertekend waarin de vijfde plaats van Trieller is vastgelegd, met de aantekening dat hij in 1995 zou opstappen.

Ook Trieller moest dat toegeven toen een van de leden hem wilde voordragen bij de stemming om plaats drie. De wethouder verklaarde zich niet bereid: “Er is bemiddeld in dit proces en ik richt me op plaats vijf.” Uiteindelijk moest hij op die positie afleggen tegen een andere kandidaat. Directeur Verhoeven van de PvdA, aanwezig in Almere, toonde zich zeer teleurgesteld in het wegstemmen van Trieller.

    • Bas Blokker