Politieke spanning in Japan

TOKIO, 9 DEC. De politieke spanning in Japan is vandaag verder opgelopen nu de top van de socialistische partij zich officieel heeft gekant tegen het GATT-voorstel tot openstelling van de Japanse rijstmarkt.

Later op de dag kwamen de zeven coalitiepartijen in spoedberaad bijeen en verwacht wordt dat de socialisten zullen aandringen op uitstel van het kabinetsbesluit over het ontwerp-akkoord van de GATT (Algemene Overeenkomst over Tarieven en Handel). Aanvankelijk was gezegd dat het kabinet morgen de beslissing zou nemen. Premier Morihiro Hosokawa sprak vandaag opeens van “binnen enkele dagen”.

Eerder deze week dreigde de leider van de socialisten, die de grootste regeringspartij vormen, de coalitie te zullen verlaten als het kabinet zou instemmen met het GATT-voorstel. Politieke analisten houden rekening met drie mogelijkheden. Of de socialisten zwichten onder de druk van de andere regeringspartijen en gaan een dezer dagen alsnog akkoord; of de socialistische ministers verlaten het kabinet, maar de socialistische fractie blijft het kabinet verder wel steunen; of de coalitie valt. De socialisten hebben al gezegd dat zij, in weerwil van hun verzet tegen het GATT-voorstel, hechten aan het voortbestaan van de regeringscoalitie.

Dat de nervositeit in het regeringscentrum groot is, bleek toen gisteravond werd besloten de minister van landbouw naar Genève te sturen om voor Japan meer uit het vuur te slepen en vanochtend de reis werd afgelast nadat de Japanse onderhandelaars in Genève Tokio hadden bericht dat het slikken of stikken was. De tijdslimiet voor het wereldhandelsakkoord van de GATT is 15 december.

De socialisten zeggen dat de (gedeeltelijke) openstelling van de Japanse rijstmarkt in strijd is met het regeerakoord en met eerder unaniem aangenomen resoluties in het parlement. Premier Hosokawa meent dat Japan concessies moet doen om zich niet internationaal te isoleren. De zes overige regeringspartijen steunen hem.