Papierverbruik 1992 (per hoofd van de bevolking in kg per jaar)

Grafiek: De Verenigde Staten zijn 's werelds grootste papierverslinder. Per inwoner gebruikte het land vorig jaar meer dan 300 kilo papier. Nederland had genoeg aan tweederde daarvan: ruim 200 kilogram per hoofd van de bevolking.

Dit meldt de Vereniging van Nederlandse Papier- en Kartonfabrieken (VNP) in haar jaaroverzicht 1992/1993.

De verschillen per land zijn onder meer toe te schrijven aan de verpakkingen: Amerikaanse transporteurs gebruiken zwaardere transportverpakkingen wegens de grotere afstanden in het land. Daarnaast vraagt bijvoorbeeld 'direct mail', veel gebruikt in de VS, een forse hoeveelheid papier. Het geringe verbruik van Italië ten opzichte van andere EU-landen is het gevolg van de achterstand in economische ontwikkeling.

De VNP verwacht in ieder geval tot het jaar 2000 een toename van het wereldpapierverbruik. De grootste groei valt te verwachten in Aziatische industrielanden: tot zeven procent per jaar. En, afspraken over beperking van verpakkingsmateriaal ten spijt, ook voor West-Europa wordt groei verwacht: jaarlijks tweeënhalf tot drie procent.

    • Roald van der Linde