Omstreden regeling nagevolgd; Hoogovens ontslaat 640 55-plussers

DEN HAAG, 9 DEC. Bij het staalconcern Hoogovens in IJmuiden vertrekken de komende twee jaar ruim 640 oudere werknemers. Het gaat om een omstreden regeling, waarbij 55-plussers vrijwillig vertrekken maar wel een werkloosheidsuitkering ontvangen.

Naar aanleiding van een vergelijkbare regeling in de havens liet minister De Vries (sociale zaken) begin deze week weten dat hij de Sociale Verzekeringsraad laat onderzoeken of hierbij sprake is van misbruik van WW-gelden. De 55-plussers bij Hoogovens krijgen bovenop de WW (70 procent van het laatst verdiende loon) een aanvulling tot 87,5 procent. De premie voor deze aanvulling wordt gezamenlijk opgebracht door het concern en de overblijvende werknemers.

De directie van Hoogovens en de vakbonden kwamen afgelopen nacht overeen de vrijwillige vertrekregeling voor de oudere medewerkers versneld vast te leggen. Per 1 januari aanstaande vervalt immers de zogenoemde ouderenrichtlijn, die het mogelijk maakt bij collectief ontslag oudere werknemers met voorrang te ontslaan.

“We willen het vertrek van de ouderen bij Hoogovens vóór het einde van dit jaar geregeld hebben”, aldus bestuurder J. Schalkx van de Industriebond FNV. De 55-plussers blijven voorlopig nog wel aan het werk bij Hoogovens. De oorspronkelijke bedoeling was dat het vertrek van de 55-plussers pas in 1994 en 1995 geregeld zou worden. Afspraken daartoe zijn in het reorganisatieplan, het zogenaamde Masterplan, in 1991 vastgelegd. Zowel de vakbonden als de directie van Hoogovens erkennen dat zij deze afspraken versneld hebben geformaliseerd met het oog op de aanstaande afschaffing van de ouderenrichtlijn.

Het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid wilde vanochtend niet reageren op het 'sociale plan' bij Hoogovens. Een woordvoerder zegt dat de minister eerst het onderzoek door de Sociale Verzekeringsraad afwacht. In antwoord op vragen van het Tweede-Kamerlid P. Rosenmöller van GroenLinks liet De Vries dinsdag weten nog voor het einde van dit jaar de uitkomsten van het onderzoek te willen ontvangen.

De Industriebond FNV zegt de uitkomst niet te vrezen. De Vries zou al ruim twee jaar op de hoogte zijn van de plannen van Hoogovens. “In april 1991 heeft het Regionaal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening ingestemd met de afvloeiingsregelingen. Daar staat weliswaar niet de naam van De Vries onder, maar wel van een van zijn ambtenaren”, zegt Schalkx. Een woordvoerder van Hoogovens meent dat een dergelijke constructie, waarbij ouderen met voorrang het bedrijf verlaten en vervolgens een WW-uitkering ontvangen, nog tot 1 januari 1994 is toegestaan.

Het staalbedrijf kreeg het al eerder met De Vries aan de stok omdat het bij de uitvoering van het Masterplan te veel ouderen zou ontslaan.

Pag.23: Brede steun voor besluit tot schrappen ouderenrichtlijn

De centrale werkgevers en werknemersorganisaties vroegen De Vries onlangs de ouderenrichtlijn nog een à twee jaar te handhaven. De Vries had daar wel oren naar, maar afgelopen vrijdag besliste het kabinet anders. Dat het besluit kan rekenen op brede steun onder de Nederlandse bevolking, blijkt uit een onderzoek van de Vrije Universiteit naar de beeldvorming over ouderen. Prof. dr. C. Knipscheer van de VU presenteerde vandaag de resultaten van het onderzoek tijdens de afsluiting van het Europees Jaar van de Ouderen en Solidariteit tussen de Generaties in het Congresgebouw in Den Haag.

Tachtig procent van de ondervraagde deelnemers aan het onderzoek (van alle leeftijdsgroepen vanaf 20 jaar) is het oneens met de stelling dat 50-plussers hun werk moeten opgeven om hun plaats af te staan aan jongeren. De groep met deze mening is sinds 1992, toen de deelnemers ook ondervraagd werden, duidelijk toegenomen.

Deze afwijzende houding is in Nederland sterker dan in de buurlanden. Knipscheer denkt dat dit het gevolg is van het relatief lage aantal actieve 50-plussers in Nederland. Hij noemde het daarom bedenkelijk dat ondernemers “langs een zijweggetje” toch proberen oudere werknemers over te halen voortijdig uit te treden.

    • Yaël Vinckx