Moskou valt uit naar regio's die grondwet afwijzen

MOSKOU, 9 DEC. De Russische regering heeft zich gisteren scherp gekeerd tegen regio's en republieken die hun onvrede hebben geuit over de Russische ontwerp-grondwet.

Over deze ontwerp-grondwet moet de bevolking van de Russische Federatie zich zondag uitspreken. In een van de rebellerende regio's, de separatistische republiek Tsjetsjenië, is inmiddels furieus op de waarschuwingen uit Moskou gereageerd.

Sergej Filatov, de chef van president Jeltsins staf, zei gisteren dat een aantal regio's “de oorlog hebben verklaard” aan de nieuwe grondwet en dat Moskou daarop “spoedig moet reageren”. Filatov noemde drie gebieden met name: Tatarstan, Toeva en Basjkortostan. De leiding van deze drie gebieden, zo zei hij, “ondermijnt de eenheid van Rusland en stookt de publieke opinie op”. Als gevolg daarvan worden volgens Filatov de troepen van het ministerie van binnenlandse zaken in deze republieken “nerveus”.

Ook Nikolaj Medvedev, Jeltsins belangrijkste adviseur op het gebied van de regio's, deed gisteren een aanval op dwarsliggende regionale leiders die zich tegen de grondwet hebben uitgesproken. Medvedev sprak van “onverantwoordelijke opmerkingen” van leiders “voor wie in het nieuwe Rusland geen plaats is”. “Zij moeten weten dat ze als staatsfunctionarissen ter verantwoording zullen worden geroepen”, aldus Medvedev.

Niet nader geïdentificeerde bronnen in Moskou hebben gemeld dat het Kremlin “een totale blokkade” van Tsjetsjenië heeft bevolen in een kennelijke poging deze Kaukasische republiek, die zich twee jaar geleden van Rusland afscheidde en zich onafhankelijk verklaarde, tot de orde te roepen. Volgens deze bronnen overweegt Moskou niet militair tegen Tsjetsjenië op te treden, maar wil het wel de grenzen van dat land hermetisch sluiten. Tsjetsjenië vindt dat het niets meer met Moskou te maken heeft; het wil derhalve ook niet meedoen aan de parlementsverkiezingen en het referendum over de nieuwe Russische grondwet, zondag.

De Tsjetsjeense president, generaal Dzjochar Doedajev, gaf gisteren na een bijeenkomst met zijn militaire opperbevel een verklaring uit waarin de Russische regering werd uitgemaakt voor “een nieuw dictatoriaal regime dat alle problemen met militaire middelen wil oplossen” en waarin Moskou werd beschuldigd de negentiende-eeuwse verovering van de Kaukasus te willen herhalen. “Het zal echter niet tot een gemakkelijke verovering van Tsjetsjenië komen. De Russische leiding moet geen illusies koesteren: het Kaukasische vuur is in staat heel Rusland in brand te zetten”, aldus de verklaring. (Reuter, AP)