Minister VS: Navo zal zich uitbreiden

BRUSSEL, 9 DEC. De Amerikaanse minister van defensie, Les Aspin, wil dat de NAVO zich voorbereidt “op uitbreiding van het ledental”. Minister Aspin zei in dit verband dat de NAVO “een handreiking naar Oost-Europa” moet doen. Het was de meest positieve uitspraak van de Amerikaanse regering tot nu toe over toelating van Oosteuropese landen tot de NAVO. Aspin was in Brussel voor najaarsoverleg met de ministers van defensie van de alliantie, ter voorbereiding van de bijeenkomst van regeringsleiders in januari.

De VS hebben in het debat over uitbreiding van de NAVO met Oosteuropese landen er tot nu toe alles aan gedaan om Rusland geen aanstoot te geven. Op Amerikaans voorstel zal de NAVO alle Oosteuropese landen zogeheten 'partnerverdragen voor de vrede' aanbieden. Daarbij is steeds onderstreept dat toelating niet vanzelf spreekt, maar verdiend moet worden. Aspin trekt nu voor het eerst een rechte lijn van het partnerschap naar het lidmaatschap.

De Duitse minister Rühe zei na een apart overleg met Aspin dat de Amerikaanse regering in principe voor toetreding van Hongarije, Polen en Tsjechië en Slowakije is: “Het is voor hen geen kwestie meer òf ze lid worden, maar wanneer en op welke manier.” Duitsland is een van de grootste pleitbezorgers van integratie van Oosteuropese landen in de NAVO. De defensieministers van de NAVO-lidstaten waren allemaal van mening dat Rusland geen vetorecht toekomt bij nieuwe leden.