Landbouwkundige prof. C.T. de Wit gisteren overleden

Prof.dr.ir. C.T. de Wit is gisteren op 69-jarige leeftijd overleden. De landbouwkundige De Wit gold wereldwijd als misschien wel de grootste deskundige in de puur wetenschappelijke benadering van de landbouw. Hij ontving daarvoor in 1984 de Wolfprijs in Jeruzalem. Deze belangrijkste internationale prijs op het gebied van landbouw wordt wel de Nobelprijs voor landbouwkundigen genoemd.

De Wit stond bekend om zijn eigenzinnige ideeën. Zo was hij er op tegen dat de landbouw in de Europese Unie te veel aan de vrije markt zou worden overgelaten. Hij voorzag dat dan in bijna een derde van de landen van de Europese Unie de landbouw zou verdwijnen en vond dat in landschappelijk, sociaal en milieukundig opzicht onacceptabel. Ook verzette hij zich tegen de gedachte van de Club van Rome dat de aarde overbevolkt zou zijn.

De Wit was buitengewoon hoogleraar Theoretische Teeltkunde aan de landbouwuniversiteit (1968 - 1989), lid van Provinciale Staten van Gelderland (1968 - 1974) en lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Verder had hij vele wetenschappelijke publikaties op zijn naam staan. De Wit was onder meer ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, buitenlands lid van de National Academy of Science in de VS en erelid van de British Ecological Society.