Inbreng in Bosnië legt wel gewicht in schaal

BRUSSEL, 9 DEC. De actieve Nederlandse rol in het voormalige Joegoslavieë en het sturen van een extra bataljon van de luchtmobiele brigade naar Bosnië leggen wel degelijk politiek gewicht in de schaal binnen de Europese Unie en in de Navo. Dit is minister Ter Beek (defensie) gebleken gebleken uit een gesprek vanochtend met de Amerikaanse minister van defensie Les Aspin en uit ontmoetingen met collega's van de Europese Unie.

Minister Kooijmans (buitenlandse zaken) had zich vorige week, tijdens een EU-overleg met de strijdende partijen uit Bosnië, nog afgevraagd waarom de grote Nederlandse militaire bijdrage aan de VN-troepenmacht in het voormalige Joegoslavië politiek zo weinig gewicht in de schaal legt. “Er is geloot wie het overleg hier zal voeren en kennelijk zijn we uit de boot gevallen. Vreemd hoor”, zo zei Kooijmans in Genève. Ook was hij boos dat andere lidstaten van de EU veel minder troepen ter beschikking stellen.

Maar Ter Beek, in Brussel voor een bijeenkomst van de Navo-ministers van defensie, zou de laatste weken ook uit diplomatieke contacten in Den Haag zijn gebleken dat er juist veel waardering bestaat voor het feit dat Nederland in absolute aantallen na Frankrijk de meeste troepen levert voor handhaving van de vrede in het voormalige Joegoslavië. “Mij blijkt dat die rol van Nederland wel degelijk onderkend wordt en politiek gewicht heeft”, aldus Ter Beek. In de Navo bestaat er daarnaast veel waardering voor dat Nederland als een van de eerste het leger heeft geherstructureerd en er daarbij voor heeft gezorgd dat een snel inzetbare luchtmobiele brigade van de nieuwste wapens en het modernste materieel is voorzien. Die waardering geldt ook voor het instandhouden van een relatief grote oppervlaktevloot.

In zijn gesprek met de Amerikaanse minister van defensie kwam de situatie in Joegoslavië uitvoerig aan de orde. Aspin zei dat de Verenigde Staten deel zullen nemen aan een vredesmacht voor uitvoering van een vredesakkoord in Bosnië, een vredesmacht waarvoor bij de Navo voorbereidingen worden getroffen. Maar eerst moet er een akkoord zijn aldus Aspin.

    • Willebrord Nieuwenhuis