Gebruik van bestrijdingsmiddelen lager dan geraamd

Op bijna driekwart van de akker- en tuinbouwgewassen worden minder bestrijdingsmiddelen gebruikt dan volgens eerdere schattingen. Het jaarlijks gebruik van bestrijdingsmiddelen varieert van 1,3 kg per hectare bij koolzaad tot 129 kg per hectare bij hyacinten. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS over 1992.

Onderzocht werd het gebruik van landbouwgif in de 47 voornaamste gewassen op zo'n 4000 bedrijven. Het is voor het eerst dat het gebruik op zo grote schaal bij boer en tuinder zelf werd geinventariseerd.

Na de hyacint als koploper (met 129 kilo actieve stof per hectare) volgen de lelies (88 kilo) en rozen (64 kilo). Bij de consumptieappelen scoren de appelen het hoogst (31 hectare). Het laagste gebruik per hectare vragen koolzaad (1,3 kg), sluitkool (2,0 kg) en zomergerst (2,1 kg).

In absolute hoeveelheden werd de grootste hoeveelheid verbruikt bij consumptie-aardappelen (1,4 miljoen kg actieve stof), gevolgd door snijmais (0,8 miljoen kg). Appelen komen met ruim 0,5 miljoen kg op de vierde plaats. Overigens gaat het hier alleen om insekten- schimmel- en onkruidverdelgers, nog afgezien van grondontsmettingsmiddelen.

De uitkomsten zijn vergeleken met schattingen uit het Meerjarenplan Gewasbescherming (MJP-G) over de periode 1984-1988. Van de 47 onderzochte gewassen was het gebruik in 35 gewassen in 1992 lager geworden of gelijk gebleven, 12 gewassen hadden een hoger gebruik.

Een opmerkelijk succes vormt de chrysant. Het verbruik, in de periode '84-'88 nog 214 kg, was in 1992 gedaald tot 34 kilo per hectare. Vooral tegen schimmelziekten wordt tegenwoordig veel minder gespoten.

Ook enkele boomkwekerijgewassen springen eruit. In de categorie bos- en haagplantsoen is het gebruik bijna een zesde van wat eerder werd aangenomen, doordat het gebruik van vruchtboomcarbolineum en van fungiciden veel lager is dan eerder geschat.

Bij snijmais daarentegen blijkt het verbruik 80 procent hoger dan eerder geraamd, dit komt doordat de toepassing van minerale olie bij de onkruidbestrijding niet eerder werd meegerekend. Bij tomaat en paprika is het verbruik gedaald door toename van de omvang van de biologische bestrijding. (Persbericht CBS)