Failliet: 2,27 mld onbetaalde schuld

ROTTERDAM, 9 DEC. De ruim 3400 faillissementen die vorig jaar zijn afgewikkeld lieten ongeveer 2,27 miljard gulden aan onbetaalde schulden achter. Gemiddeld komt dit neer op 661.000 gulden per faillissement. Dit blijkt uit onderzoek van het Centraal bureau voor de statistiek.

Niet alleen de schuldeisers maar ook de faillissementskosten moeten uit de baten van een faillissement worden betaald. Van die baten is vorig jaar 58 procent opgegaan aan faillissementskosten terwijl slechts 42 procent beschikbaar kwam voor betaling aan de schuldeisers.

De fiscus en de bedrijfsverenigingen waren in 1992 in staat 10 procent van hun vorderingen op failliet verklaarde bedrijven en personen te innen; in 1984 was dit nog maar 4 procent. De overige schuldeisers kregen vorig jaar slechts 2 procent van hun vorderingen uitbetaald. In 1984 was dat nog geen 1 procent.

Een groot deel van het geld dat een curator in een faillissement binnenhaalt wordt afgedragen aan speciale schuldeisers (zogenoemde preferente crediteuren). Vaak zijn dit financiers en leveranciers die met behulp van allerlei juridische constructies hun vorderingen buiten het faillissement om kunnen innen. Het CBS schat deze bedragen voor 1992 op minimaal 400 miljoen gulden.

Van slechts 23 faillissementen zijn vorig jaar alle schulden voldaan. daar staat tegenover dat 24 faillissementen een schuld van meer dan tien miljoen gulden achterlieten. Ruim de helft van het aantal faillissementen dat vorig jaar werd beëindigd betrof eenmanszaken en natuurlijke personen en in iets minder dan de helft van de gevallen ging het om vennootschappen.

Eigenaren van eenmanszaken lieten gemiddeld een schuld na van ruim drie ton en natuurlijke personen van ruim twee ton. Bij vennootschappen was de schuld volgens het CBS veel hoger: gemiddeld ruim een miljoen gulden per onderneming.

De omzet van de detailhandel is volgens het CBS in oktober met 2,1 procent gedaald ten opzichte van dezelfde maand van vorig jaar. Maar gecorrigeerd voor het aantal verkoopdagen steeg de omzet met 2 procent.