Enquete gemeenten: niet meer bezuinigen op bijstand

DEN HAAG, 9 DEC. De meeste gemeenten verwachten de komende jaren geen grote besparingen op de bijstand te kunnen realiseren. Dit blijkt volgens de FNV uit een onderzoek dat zij eind november onder 55 gemeenten heeft gehouden. De vakcentrale maakte de resultaten van dit onderzoek vanmiddag op een bijeenkomst in Den Haag bekend.

Deze uitkomst is opvallend omdat staatssecretaris Wallage (sociale zaken) eerder dit jaar nieuwe uitkeringsnormen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft afgesproken, die op den duur tot een bezuiniging van 380 miljoen gulden per jaar op de bijstand moeten leiden. Wallage noemde dit vorige week een “inspanningsverplichting” die hij met de gemeenten is overeengekomen. Hij gaat ervan uit dat de gemeenten de beoogde besparingen wel zullen realiseren, vooral omdat zij straks de toeslagen op de basisuitkeringen straks voor eigen rekening moeten nemen.

Over de uitleg van dit akkoord ontstond in de Tweede Kamer vorige week veel opwinding, nadat CDA-fractieleider Brinkman van het kabinet had geëist dat het snel concrete bezuinigingsmaatregelen voor de bijstand op tafel moest leggen.

Op het gebied van fraudebestrijding denken de gemeenten wel resultaten te kunnen boeken die tot bezuinigingen leiden en ook door hen die bijstand voor het eerst aanvragen, strenger te controleren. De opbrengst van betere fraudebestrijding is echter door Wallage apart ingeboekt (102 miljoen) en staat dus los van de 380 miljoen die via lagere uitkeringsnormen moet worden opgebracht.

Vrijwel alle gemeenten zijn, aldus de FNV, tegen verlaging van de uitkeringen als het doel is te bezuinigen. De meeste gemeenten gaan ervan uit dat de huidige uitkeringsnormen van 70 procent van het minimumloon voor de echte alleenstaanden en 90 procent voor de alleenstaande ouders het uitgangspunt blijven.

Zestig procent van de gemeenten vindt het geen bezwaar dat straks, wanneer de sociale diensten zelf de hoogte van toeslagen vaststellen, de uitkeringsnormen per gemeente kunnen verschillen. Deze gemeenten wijzen erop dat er ook per gemeente verschillen in koopkracht bestaan, vooral als gevolg van de woonlasten. Veertig procent vindt verschillende uitkeringsnormen per gemeente wel onjuist.