Dr. M. Danhof (41) krijgt de Organon-prijs voor ...

Dr. M. Danhof (41) krijgt de Organon-prijs voor farmacologie. Danhof is universitair hoofddocent bij de sectie farmacologie van het Leids / Amsterdams Center voor Drug Research. Hij krijgt de prijs, een oorkonde en 15.000 gulden, uitgereikt op 14 december tijdens de Nederlandse Farmacologiedagen in Noordwijkerhout. De Organon-prijs wordt eens per drie jaar toegekend aan iemand die belangwekkende bijdragen heeft geleverd op het vakgebied van de farmacologie.