Donors prijzen Mozambique

PARIJS, 9 DEC. Westerse donoren hebben vandaag in Parijs besloten een miljard dollar aan hulp toe te kennen aan Mozambique, waar een jaar geleden een burgeroorlog van zestien jaar werd beëindigd.

Een woordvoerder van de Wereldbank prees de vooruitgang die de regering van Mozambique sindsdien heeft geboekt bij de uitvoering van een meerjarig herstelprogramma voor de economie.

Het hulpbedrag voor Mozambique is opmerkelijk hoog, wat de tevredenheid van de donorlanden en hulporganisaties over het vredesproces weerspiegelt. Mozambique kreeg bij voorbeeld meer dan Kenia, hoewel dat land acht miljoen meer inwoners heeft. Waarnemers menen dat Mozambique goede mogelijkheden heeft voor groei als de situatie stabiel blijft en de wederopbouw kan worden voortgezet. Het land is onderbevolkt en bezit goede landbouwgrond. Verwacht wordt dat het op den duur voedsel zal kunnen exporteren naar Zuid-Afrika. Vanwege de vooruitgang in de landbouw en de goede oogst kan de voedselhulp voor het komende jaar al aanzienlijk worden teruggebracht.

Mozambique is vorige week overeenkomstig het vredesakkoord begonnen met de ontwapening en hergroepering van alle troepen, wat moet leiden tot de vorming van een nieuw nationaal leger. “Vrede biedt het land de kans voor snellere economische groei op de middellange termijn en dus voor het terugdringen van de zware armoede waarin het grootste deel van de bevolking leeft”, aldus de woordvoerder van de Wereldbank. Het afgelopen jaar groeide het bruto nationaal produkt met 5,6 procent als gevolg van herstel van de landbouw en uitbreiding van de transportsector. Het was de eerste keer sinds 1989 dat het inkomen per hoofd van de bevolking omhoog ging.

Het hulpprogramma voor volgend jaar wordt gefinancierd met een combinatie van giften en leningen van tal van Westerse hulporganisaties en landen. Het bestaat uit twee delen. Het eerste betreft een verder economisch en sociaal herstel en het tweede deel speciale ontwikkelingsprojecten. De Mozambikaanse premier, da Graca Machungo, die aanwezig was op de donorbijeenkomst in Parijs, zei ook voor het komende jaren een groei van zes procent te verwachten. “Het is tijd voor verzoening”, zei hij. “Het vredesproces is onomkeerbaar.” (Reuter)