Deventer gaat korten op uitkering 'werkschuwen'

DEVENTER, 9 DEC. Uitkeringsgerechtigden in Deventer moeten er rekening mee houden dat zij vanaf volgend jaar verplicht worden tewerkgesteld door de gemeente. Mensen die werk weigeren, zullen daarvoor op hun uitkering worden gekort.

PvdA-wethouder J. Bugter (economische zaken) zal volgende maand aan staatssecretaris Wallage van Sociale Zaken voorstellen Deventer als proefgemeente op dit terrein aan te merken. Wallage kon vanochtend nog geen commentaar op het verzoek geven. In landelijke PvdA-kringen is evenwel informeel al positief op Bugters initiatief gereageerd.

Bugter kan in ieder geval rekenen op de steun van een ruime meerderheid van de Deventer gemeenteraad, zo werd onlangs duidelijk tijdens de begrotingsvergaderingen. De plaatselijke PvdA heeft het voorstel in haar verkiezingsprogramma voor volgend jaar aldus verwoord: “Allen die op een uitkering zijn aangewezen moeten daar volledig of gedeeltelijk een tegenprestatie voor de samenleving tegenover zetten”.

Volgens de partij is er 'werk genoeg' dat als maatschappelijk nuttig kan worden aangemerkt. Uitkeringsrechtigden kunnen werken in de gezondheidszorg, op scholen, bij de plantsoenendienst of als stadswacht. Bugter: “Bijstandsmoeders zouden heel wel verplicht kunnen worden een paar uur per week als voorleesmoeder op school bezig te zijn. Mensen zouden er ook voor kunnen kiezen om bejaarden uit hun isolement te halen, boodschappen voor hen te doen, dat soort zaken.”

De gemeente Deventer heeft momenteel 3.500 mensen die een bijstandsuitkering ontvangen. Bugter denkt jaarlijks 500 banen te kunnen scheppen. Jongeren krijgen daarbij de meeste aandacht. “Als de jeugd de toekomst heeft, zullen wij dat beleid vooral bij deze groep waar moeten maken. Dus in 1998 zitten de Deventer jongeren op school en studeren, of hebben een baan in het vrije bedrijf, of leveren op grond van een arbeidscontract voor zichzelf en de Deventer samenleving nuttig werk. Geen jongere aan de kant”, stelt de plaatselijke PvdA in haar verkiezingsprogramma.

Van Bugter hoeft niet iedereen voor 40 uur aan het werk te worden geholpen. “Voor moeders met kinderen kan 10 uur ook genoeg zijn.” Het plan is er duidelijk op gericht de uitkeringsgerechtigden tot het werk te verplichten. “Iemand die elk aanbod weigert en zegt: aan mijn lijf geen polonaise, voor zo iemand hoeft de samenleving de uitkering niet voor 100 procent in stand te houden”, vindt de wethouder, 'mensen mogen best wat terugdoen voor het geld dat ze krijgen.” Strafkortingen voor werkweigeraars horen dus tot de reële mogelijkheden.

Bugter denkt dat “de tijd nu rijp is” voor zijn plan. “Ik heb er bij Kok en Vreeman ook zeer veel sympathie voor ontmoet.”