De Hollanders in Limburg vormen een miskende ...

De Hollanders in Limburg vormen een miskende groep, want zij zijn in nederland één van de weinige belangrijke culturele minderheden waarvoor geen overheidsbeleid is ontwikkeld.

M. Vendrik, Universiteit van Maastricht

Wanneer van werken nog nooit iemand is doodgegaan moet de pensioengerechtigde leeftijd terstond worden opgetrokken.

J.F.B.M. Fiolet, Universiteit van Maastricht

In een boterhammentrommeltjescultuur zijn vergaderingen per definitie niet efficiënt.

C.I.M. Dijkman-Caes, Universiteit van Maastricht

Patiënten, die professor tegen hun dokter zeggen, hebben doorgaans niks, gelukkig.

J. Konsten, Universiteit van Maastricht

Het feit dat wasmiddelenproducenten er, naar het schijnt, nog steeds in slagen met grote regelmaat nieuwe, verbeterde produkten op de markt te brengen geeft ernstig te denken over de prestaties van de betreffende produktontwikkelaars in het verleden.

A. Prak, Universiteit Twente

Het belonen van de verbetering van recordprestaties in de sport is in strijd met een beleid dat gericht is op het tegengaan van dopinggebruik.

D.J. Adelerhof, Universiteit Twente