Cohen: veertien technische studies mogen jaar langer

ZOETERMEER, 9 DEC. Staatssecretaris Cohen (onderwijs) wil de cursusduur van veertien universitaire ingenieursopleidingen verlengen tot vijf jaar. Hij zal dat aan het kabinet voorstellen.

Dat heeft het ministerie van onderwijs gisteren bekendgemaakt. Eerder kondigde Cohen al aan voor “een aantal” technische studies verlenging te zullen toestaan. De technische universiteiten van Delft, Enschede en Eindhoven dringen daar al tijden op aan, met steun van het bedrijfsleven, omdat de kwaliteit van de Nederlandse ingenieur volgens hen gevaar loopt.

Cohen neemt nu de suggestie over van de Raad voor de Centrale Ondernemingsorganisaties, die in een advies een lijst van veertien technische studies had opgesteld die verlengd zouden moeten worden. De staatssecretaris verbindt er wel de voorwaarde aan dat de technische universiteiten geen extra geld krijgen. Studenten die aan die verlengde technische opleidingen studeren krijgen wel recht op een extra jaar studiefinanciering.

De veertien opleidingen zijn: technische wiskunde en mechanica, civiele techniek, werktuigbouwkunde, elektrotechniek, scheikundige technologie en technische scheikunde, lucht- en ruimtevaarttechniek, technische natuurkunde, materiaalkunde, maritieme techniek, technische informatica, geodesie, bouwkunde, mijnbouwkunde en petroleumwinning en industrieel ontwerpen. Deze studierichtingen trekken ongeveer tachtig procent van de zesduizend studenten die jaarlijks op een technische opleiding afkomen.

Onzeker is nog of de verlengde cursusduur al geldt voor studenten die volgend jaar met hun studie beginnen. Dat hangt af van de snelheid waarmee het uiteindelijke wetsvoorstel door onder meer de Tweede Kamer wordt afgehandeld.

De staatssecretaris gaat met de universiteiten en hogescholen de komende maanden bespreken of ook andere studies voor wijziging van de cursusduur in aanmerking komen. De VSNU, de vereniging van universiteiten, heeft erop aangedrongen dat de instellingen de cursusduur zelf mogen bepalen. Uitgangspunt is ook hier dat de instellingen geen extra geld krijgen. De 'algemene' universiteiten zijn fel tegen een verlenging van de cursusduur voor alléén de technische universiteiten.