Clinton niet zeker van oplossing crisis; Noord-Korea erkent: economie in zware crisis

WASHINGTON/ TOKIO, 9 DEC. Noord-Korea heeft gisteren voor het eerst erkend dat zijn stalinistische economie, mede als gevolg van zijn confrontatie met de buitenwereld, in een ernstige situatie verkeert.

De Amerikaanse president, Bill Clinton, is er niet zeker van dat een crisis kan worden voorkomen over de weigering van Noord-Korea twee verdachte nucleaire installaties voor internationale inspectie open te stellen. De secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Boutros Boutros-Ghali, zal later deze maand een bezoek aan het land brengen.

Na jarenlange mededelingen over de rooskleurige economische ontwikkelingen in het Noordkoreaanse 'paradijs op aarde' maakte het officiële Noordkoreaanse persbureau KCNA gisteren bekend dat de economie in werkelijkheid voor “zware beproevingen” was gesteld sinds de ineenstorting van de Sovjet-Unie, en nu in ernstige crisis verkeert. Het nieuws kwam in een communiqué na afloop van een plenaire zitting van het centrale comité van de communistische partij onder voorzitterschap van president Kim Il Sung.

Als gevolg van het uiteenvallen van het Sovjet-blok is Noord-Korea gedwongen wereldmarktprijzen in harde valuta te betalen voor essentiële importen. Deze ontwikkeling, samen met “de acute situatie die in Korea is gecreëerd”, dat wil zeggen de confrontatie over zijn nucleaire plannen die het leiderschap heeft gedwongen “veel zaken op economisch gebied naar de nationale defensie te dirigeren”, hebben “niet alleen zware schade toegebracht aan onze economische constructie, maar (..) het ook onmogelijk gemaakt de doelstellingen van het Derde Zeven-jarenplan te halen”. Volgens het communiqué stagneert de industriële produktie en zijn er ernstige problemen in de agrarische sector. Met het oog daarop is nu besloten twee tot drie jaar topprioriteit te geven aan de landbouw, de lichte industrie en aan de buitenlandse handel, die van essentieel belang is om de benodigde valuta te verdienen.

Het communiqué sloeg niettemin een uitdagende toon aan: “Geen politiek-ideologisch offensief, geen economische blokkade of militaire dreiging van de zijde van de imperialisten en reactionairen kan ooit het Koreaanse volk schrik aanjagen, en geen macht ter wereld kan het ooit verhinderen op te marcheren onder het leiderschap van de partij.”

President Clintons twijfel over een oplossing van de crisis rondom Pyongyangs nucleaire ambities kwam temidden van verzwaarde Amerikaanse retorieke druk op Noord-Korea om de twee nucleaire installaties te laten inspecteren waar naar wordt aangenomen kernwapens worden ontwikkeld. Een hoge Amerikaanse regeringsfunctionaris waarschuwde tegelijk dat hoewel Washington nog hoopt op een politieke oplossing, “er niet onbeperkt tijd is”. Noord-Korea heeft wel aangeboden vijf andere, kleinere installaties voor inspectie open te stellen, maar daarmee neemt Washington geen genoegen.

De VS reageerden gisteren koel op het voornemen van Boutros-Ghali om Noord-Korea te bezoeken. Volgens een woordvoerster van het ministerie van buitenlandse zaken had de secretaris-generaal “duidelijk zijn eigen reden om de trip te maken en zeker om dat op dit tijdstip bekend te maken”. Zij voegde eraan toe niet op de hoogte te zijn van een eventuele specifieke koppeling tussen zijn aankondiging en de ontwikkelingen inzake de nucleaire kwestie.

Boutros-Ghali zal tevens Japan en Zuid-Korea bezoeken. Volgens zijn woordvoerder is hij niet van plan een bemiddelende rol op zich te nemen in de confrontatie tussen Pyongyang en de buitenwereld, maar zal de zaak zonder twijfel in zijn gesprekken aan de orde komen. (Reuter, AP, AFP)