Beslag op cassis van Raak met verboden stof

ROTTERDAM, 9 DEC. Justitie heeft bij frisdrankenfabrikant Raak een partij van 150.000 flessen cassis in beslag genomen waarin het wettelijk niet toegestane schimmelremmende middel pimaricine is aangetroffen. Volgens de Utrechtse officier van justitie mr. P. van der Molen is er geen gevaar voor de volksgezondheid maar is de Keuringsdienst van Waren tot actie overgegaan omdat pimaricine bij het bottelen van frisdranken wettelijk verboden is.

De zaak bij Raak kwam aan het licht door een brief van een anonieme medewerker van het bedrijf, die al sinds 27 augustus circuleert bij een aantal lokale- en landelijke overheidsinstanties. Maar pas na een onderzoek van de industriebond FNV besloot justitie tot ingrijpen. Namens Raak verklaarde advocaat H. den Hollander dat het verhaal van de FNV-bond “een aaneenschakeling van onjuistheden” is. Raak stelt de industriebond bij voorbaat aansprakelijk voor geleden schade door dit “smaadschrift”. Volgens de raadsman is de partij cassis slechts “opzij gezet”.

Bij navraag bij het ministerie van wvc bevestigt woordvoerster Stolk dat het gebruik van pimaricine in de frisdrankenindustrie echter verboden is. “Het levert geen gevaar op voor de volksgezondheid. Maar het is niet noodzakelijk voor het bottelen van frisdrank. Daarom is het verboden.”

De FNV-bond beweert de strafbare feiten bij Raak nauwkeurig te hebben onderzocht. De bond heeft tot publikatie van de gegevens besloten in FNV-magazine omdat werknemers bij Raak, dat ongeveer 300 mensen in dienst heeft, met het bottelen van frisdrank met pimaricine volgens de bond worden gedwongen onwettige handelingen te verrichten.

Niet bekend

Pimaricine (E235) is in Europa toegelaten voor specifieke toepassingen in voedsel. Een Gist-woordvoerder noemt pimaricine niet-giftig. Het produkt wordt in Nederland vooral gebruikt om kaaskorst schimmelvrij te houden. Daarvoor is het in Nederland toegelaten. Nederland is over het algemeen zeer terughoudend met het toestaan van antibiotica in levensmiddelen. In andere Europese landen mag pimaricine ook worden gebruikt om dranken en vers vlees te conserveren. Gist-brocades levert niet rechtstreeks aan Raak, maar er wordt vaak via distribiteurs geleverd.

De industriebond FNV vermoedt dat Raak bij de produktie van cassis pimaricine gebruikt om tegen te gaan dat de frisdrank uit de fles spuit wanneer de flessen worden geopend. De bond wijst er op dat Raak al eerder in opspraak is gekomen omdat het bedrijf het niet al te nauw neemt met de regels. In de jaren 1988 en 1989 zijn er in Utrecht 25 miljoen liter Bar Le Duc afgevuld, dit terwijl de bron in Baarle Nassau staat. In 1989 leverde Raak een partij Cora Cola van ruim 700.000 flessen aan Frankrijk. De Fransen keurden deze cola af wegens een verkeerd cafeïne gehalte.