Winst Deutsche Bank stijgt 21,3 pct

De winst na belastingen van Deutsche Bank, de grootste particuliere bankinstelling in Duitsland, is in de eerste tien maanden van dit jaar met 21,3 procent gestegen tot 1,85 miljard mark. Vooral de goede gang van zaken in het buitenlandse bedrijf en de fors hogere uitkomsten van het effectenbedrijf lagen ten grondslag aan de winststijging. Het bedrijfsresultaat steeg met 11 procent tot 4,21 miljard mark. In het resultaat zit 2,5 miljard mark verwerkt voor risico's op uitstaande leningen, de hoogste reservering die ooit door de bank nodig werd geacht.

Bestuursvoorzitter Kopper deelde mede dat Deutsche Bank in de laatste twee maanden de tot nu toe gerealiseerde winststijging van 21 procent zal kunnen vasthouden.