Wallage wil meer vrouwen in volgend kabinet

HILVERSUM, 8 DEC. In het volgende kabinet moeten aanzienlijk meer vrouwen zitting hebben dan nu het geval is. Dat heeft staatssecretaris Wallage van emancipatiezaken vanmorgen voor de VARA-radio gezegd. In het huidige kabinet zitten vijf vrouwelijke bewindslieden. Volgens Wallage moeten er daar volgend jaar zeker vier á vijf bijkomen.

De staatssecretaris maakte zijn opmerkingen naar aanleiding van het 15-jarig bestaan van het directoraat-generaal Emancipatiezaken bij het ministerie van sociale zaken.

Volgens Wallage moeten alle politieke partijen hun uiterste best doen het aantal vrouwen in openbare functies op te voeren. Hoewel hij vindt dat politieke partijen er dit jaar naar gestreefd hebben veel vrouwen op de kandidatenlijsten voor de drie verkiezingen van 1994 te krijgen, is er volgens hem nog steeds sprake van een scheve verdeling.

Op die kandidatenlijsten is nu in de voor vrouwen gunstigste gevallen sprake van een verhouding van één vrouw op elke drie kandidaten. Alleen bij GroenLinks staan evenveel vrouwen als mannen op verkiesbare plaatsen. Die partij heeft in de persoon van Ina Brouwer ook als enige een vrouw als (duo)-lijsttrekker bij de komende verkiezingen voor de Tweede Kamer.

Bij de Europese verkiezingen komen in ieder geval drie vrouwelijke lijsttrekkers in actie, de huidige minister van verkeer en waterstaat Maij voor het CDA, haar collega van welzijn, volksgezondheid en cultuur D'Ancona voor de PvdA en de huidige Euro-parlementariër Van Dijk voor GroenLinks.

Naast Maij en D'Ancona is minister Dales van binnenlandse zaken (PvdA) de derde vrouwelijke minister in het huidige kabinet. Verder telt het kabinet, dat in totaal uit veertien ministers en elf staatssecretarissen bestaat, nog twee vrouwelijke staatssecretarissen, De Graaff-Nauta op binnenlandse zaken en Van Rooy op economische zaken, beiden van het CDA.