Uitspraak: AOW terug voor vrouwen

AMSTERDAM, 8 DEC. Echtgenotes van voormalige 'grensarbeiders', die voor elk jaar dat hun man in Duitsland of België heeft gewerkt een korting van twee procent op hun AOW hebben gekregen, kunnen die korting met terugwerkende kracht ongedaan maken. Dat is het gevolg van een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep, de hoogste rechter op het sociale-zekerheidsterrein.

Gedupeerde vrouwen die pas nu een bezwaarschrift indienen, krijgen het ingehouden bedrag over slechts één jaar terug. Dat is in lijn met wet en jurisprudentie (wetsuitleg), aldus een woordvoerder van de Sociale Verzekeringsbank (SVB), die de AOW uitkeert. Vrouwen die eerder een bezwaarschrift hebben ingediend, kunnen aanspraak maken op een correctie met terugwerkende kracht tot 1 januari 1985.

Deze correctie door de Centrale Raad van Beroep vloeit voort uit de derde EG-richtlijn inzake gelijke behandeling van mannen en vrouwen. Het Europese Hof van Justitie heeft uitgesproken dat het niet is toegestaan om vanaf 23 december 1984 gehuwde vrouwen uit te sluiten van opbouw van AOW gedurende de jaren dat hun man in het buitenland werkte en daar verzekerd was voor de sociale uitkeringen. Die lijn werd in Nederland al gevolgd vanaf 1985.