Ritzen: grens is nu bereikt; In Nederland minder geld voor onderwijs

PAG.2 NEDERLANDS ONDERWIJS MIDDENMOTER

ROTTERDAM, 8 DEC. Nederland behoort niet langer tot de landen die het meest aan onderwijs uitgeven. Wat onderwijsuitgaven betreft is Nederland gezakt naar de middenmoot van de geïndustrialiseerde landen.

In 1988 behoorde Nederland nog tot de top. Dit blijkt uit een internationale vergelijking die vandaag is gepubliceerd door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

Minister Ritzen (onderwijs) erkent de daling van de uitgaven en zegt in een reactie op de OESO-cijfers dat wat hem betreft “de grens is bereikt”. “De investeringen in onderwijs mogen niet verder dalen.”

In de OESO werken de 24 hoogst ontwikkelde landen samen. Het rapport Education at a glance bevat cijfers over 1991. Vorig jaar verscheen dit rapport voor het eerst, met gegevens over 1988.

In Nederland ging in 1991 5,8 procent van het bruto nationaal produkt naar onderwijs. Nederland staat op een tiende plaats op de OESO-ranglijst en zit daarmee onder het gemiddelde van 6,4 procent. Landen als Noorwegen, Canada, de Verenigde Staten en Zweden gaven in 1991 een groter deel van hun bruto nationaal produkt uit aan onderwijs, tussen de zes en zevenëneenhalf procent. In 1988 stond Nederland nog op de vierde plaats met 6,6 procent van het bruto nationaal inkomen aan onderwijsuitgaven. Het OESO-gemiddelde was toen 5,7 procent.

Uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat in 1975 het percentage van het Nederlandse bruto nationaal produkt dat naar onderwijs ging het hoogst was: 8,0 procent. Sindsdien is het aandeel gestaag gedaald. Binnen de EG scoren Frankrijk en Denemarken over 1991 met ruim zes procent hoger dan Nederland. Het voormalige West-Duitsland scoort lager, met 5,4 procent.

Ook het aandeel van onderwijs in de totale overheidsuitgaven is teruggelopen. Nederland scoorde overigens op dat punt in 1988 met 10,9 procent al matig. Twaalf van de 24 OESO-landen gaven toen meer uit, Finland had de hoogste uitgaven (17,1 procent). In 1991 werd in Nederland nog maar 9,8 procent van de totale overheidsuitgaven aan onderwijs gespendeerd. Van de vijftien OESO-landen waarvoor in 1991 dit percentage is berekend, scoren alleen België (9,5) en Duitsland (8,0) lager dan Nederland.

In 1988 werd in Nederland door het rijk 29,8 miljard gulden aan onderwijs uitgegeven. In 1991 stond 30,9 miljard op de begroting; voor volgend jaar 33,8 miljard.