Oud-topman Maes: Vie d'Or wordt overgenomen

ROTTERDAM, 8 DEC. Levensverzekeraar Vie d'Or zal tussen kerst en nieuwjaar worden overgenomen door een andere levensverzekeraar. De polishouders zullen een rendement krijgen zoals dat bij standaard-levensverzekeringen gebruikelijk is, maar aanzienlijk lager dan hen door Vie d'Or is beloofd.

Dit is de mening die oud-directeur en grootaandeelhouder F.A. Maes van Vie d'Or desgevraagd geeft over de toekomst van zijn Veldhovense schepping. Maes wordt door de huidige directeur B. Lieuwma van malversaties beticht. Vie d'Or kon vanochtend niet reageren.

Volgens Maes is Amev een voor de kandidaten voor de overneming van de 13.000 polissen van Vie d'Or. Op dit moment wordt Vie d'Or feitelijk bestuurd door de Verzekeringskamer, die daarvoor oud-Amev-directeur C.M. Boet heeft afgevaardigd.

Mr. H.J. Rutten, bestuurlid van Amev Nederland laat desgevraagd weten dat overneming van Vie d'Or door Amev hem onbekend is, maar dat hij de berichten omtrent Vie d'Or nauwlettend in de gaten houdt.

Een andere kandidaat is, volgens Maes, Elvia. Hij wijst erop dat de Nederlandse topman van Elvia, A. Sandkuijl, tot februari directeur van Vie d'Or was. Sandkuijl sprak in Verzekerings Magazine van eind november over 'een mafia-achtige situatie (bij Vie d'Or) waarbij iedereen elkaar het balletje toespeelde'. Sandkuijl reageert desgevraagd op de vraag of hij geinteresseerd is in Vie d'Or: “Elvia zou Vie d'Or overnemen? Over my dead body. Van die polissen weet ik te veel.”

Volgens Maes is er toen hij directeur van Vie d'Or was ook al gepraat over overneming van de polissen, maar zou het nu veel aantrekkelijker zijn voor verzekeraars, omdat de kosten voor polissen vooral in het begin gemaakt zijn.

Maes meent dat de polishouders straks in plaats van de beloofde rendementen de lagere rendementen van zijn concurrenten zullen moeten accepteren. Hij meent dat Vie d'Or wel zijn beloftes had kunnen nakomen. “De beleggingen van Vie d'Or zijn gekoppeld en toegewezen aan de polisbestanden, zodat van een 'afgescheiden vermogen' binnen Vie d'Or sprake is. Dat polishouders hun centen kwijt zouden zijn is dus volkomen uit de lucht gegrepen.”

Maes verwijt de huidige directeur Lieuwma in korte tijd een verlies van 75 miljoen gulden te hebben bewerkstelligd door zijn media-offensief. “Toen ik mij terugtrok lag Vie d'or op schema en werd over het lopend boekjaar een bescheiden winst verwacht.” Maes schat nu een verlies over 1993 van 75 miljoen gulden door het opzeggen van winstgarantiecontracten door herverzekeraars en slecht inbaar geworden vorderingen. Bovendien zijn kosten die vroeger geactiveerd konden worden nu verlies geworden, aldus Maes.

    • WABE van ENK