Museum van het Boek wil exlibrissen van Eugène Strens kopen

DEN HAAG, 8 DEC. Het Rijksmuseum Meermanno Westreenianum / Museum van het Boek in Den Haag wil de omvangrijke collectie exlibrissen en gelegenheidsgrafiek van ir. Eugène Strens (1899-1980) aankopen. Daartoe begint het museum morgen een campagne om het benodigde bedrag, 750.000 gulden, bij elkaar te brengen.

Strens was een van de belangrijkste internationale verzamelaars op dit gebied en in 1932 mede-oprichter van de Nederlandse exlibris-vereniging. De collectie omvat naar schatting 130.000 bladen. “Het is niet zozeer de omvang alswel de hoge kwaliteit die de collectie in z'n soort tot de belangrijkste particuliere verzameling in Nederland maakt,” aldus museumdirecteur dr. J.A. Brandenbarg. “Strens bezat nagenoeg het volledige oeuvre van kunstenaars als Emil Orlik, Max Klinger, Franz Marc, Maurits Escher en Willem J. Rozendaal. Omdat Strens veel kunstenaars persoonlijke kende, wist hij veel bijzondere bladen, voorstudies, proefdrukken en dergelijke te verwerven. Bij de collectie bevindt zich bovendien correspondentie met diverse kunstenaars en een grote bibliotheek.”

De collectie zelf moet 500.000 gulden kosten, volgens Brandenbarg een zeer schappelijke prijs omdat alleen de ontwerpen van Escher al zo'n 100.000 gulden waard zijn. “De kinderen van Strens hebben de prijs opzettelijk laag gehouden,” aldus Brandenbarg, “omdat zij er aan hechten dat de collectie in een Nederlands museum wordt ondergebracht. Als je het omrekent komt het neer op zo'n vier gulden per blad.”

Brandenbarg verwacht 250.000 gulden nodig te hebben om de verzameling te conserveren en te beschrijven, een klus die drie jaar werk met zich mee zal brengen. Omdat het museum over een jaarlijks aankoopbudget beschikt van slechts 50.000 gulden, wordt nu gezocht naar externe financiering. Als eerste stap werd in 1992 de Stichting Exlibriscentrum opgericht, ondergebracht in het Meermanno. Die stichting heeft als eerste statutaire doelstelling het verwerven van de collectie Strens. Morgen verschijnt een brochure waarmee het museum sponsors voor de collectie probeert te interesseren.

“Als we het geld niet bij elkaar krijgen is de kans groot dat de collectie naar het buitenland zal verdwijnen,” aldus Brandenbarg. “Vooral vanuit de Verenigde Staten heeft men al veel belangstelling getoond.” Het Meermanno bezit momenteel al meer dan 120.000 bladen exlibrissen en gelegenheidsgrafiek, onder andere uit de collecties van J.F. Verster en J. Schwencke. “Als het ons lukt de collectie-Strens te bemachtigen bezit het Meermanno in een klap de grootste collectie gelegenheidsgrafiek in Europa. Ik durf zelfs te stellen: de meest indrukwekkende in de wereld.”

    • Ewoud Sanders