Kamer maakt bezuiniging hulp zwervers ongedaan

DEN HAAG, 8 DEC. Minister d'Ancona (WVC) moet de bezuinigingen op de maatschappelijke opvang (voor bijvoorbeeld dak- en thuislozen, zwervers) ongedaan maken. De fracties van CDA en VVD, samen een meerderheid in de Kamer, vinden dat voor deze categorie juist meer geld moet worden uitgetrokken, zo maakten zij gisteren duidelijk bij de behandeling van de begroting van WVC.

Aan “de meest kwestbaren in de samenleving” moet volgens het Tweede-Kamerlid Dees (VVD) volgend jaar tien miljoen gulden meer worden besteed; 1,9 miljoen door het schrappen van de bezuiniging en 8,1 miljoen voor extra uitbreiding van de capaciteit. De dekking daarvoor kan volgens Dees gevonden worden in de 200 miljoen die WVC had gereserveerd voor arbeidsmarktbeleid. Daaruit kan wat hem betreft ook extra geld voor jeugdhulp en bejaardenoorden worden gehaald.

Esselink (CDA) wil vijf miljoen gulden extra voor hulp aan “zwervers, uit huis gevluchte vrouwen en kinderen en jongeren die het spoor volledig bijster zijn en nu slechts ronddolen”.

Vliegenthart (PvdA) ontvouwde gisteren een plan om de wachtlijst van tachtigduizend kinderen bij de kinderopvang weg te werken. Gisteren tekende zich daar nog geen Kamermeerderheid voor af.

De bezuiniging op het maatschappelijk werk voor kermisexploitanten moet worden geschrapt, vindt vrijwel de gehele Kamer, omdat de reguliere hulpverlening vanwege het karakter van deze reizende bedrijfstak hier geen alternatief kan bieden. De Kamer draaide die bezuiniging twee jaar geleden al terug. Ook de Anne Frank-stichting en het herinneringscentrum Westerbork mogen volgend jaar niet worden gekort.

De Kamer toonde zich bezorgd over de achterstanden in de monumentenzorg. Oude kerken, kastelen en andere grote complexen kunnen niet meer worden onderhouden. Esselink: “Het is eigenlijk te gek dat wel weer extra gelden op de begroting verschijnen voor architectuur, terwijl we de centen voor het instandhouden van wat eeuwen terug gebouwd is niet meer hebben.”

De minister antwoordt de Kamer morgenmiddag.