In zorgsector nu toch loonsverhoging geëist

ROTTERDAM, 8 DEC. De vakbonden in de zorgsectoren (ziekenhuizen, psychiatrische inrichtingen, thuiszorg etc.) eisen voor volgend jaar toch een loonsverhoging die gelijk is aan de compensatie voor de gestegen prijzen. Reden is dat het kabinet niet bereid is de voorgenomen bezuinigingen ongedaan te maken.

Uit overleg tussen de vakbonden en de ministers d'Ancona (WVC) en De Vries (sociale zaken en werkgelegenheid) begin deze week is gebleken dat het kabinet vasthoudt aan de voorgenomen bezuiniging van 550 miljoen gulden. Twee weken geleden lieten de bonden weten hun lonen te bevriezen, als het kabinet deze ingreep van tafel haalde.

Nu het kabinet aan deze voorwaarde geen gehoor geeft, vervalt de basis voor de zogenaamde nullijn, aldus de bonden. De prijscompensatie wordt op dit moment geschat op 2,5 procent. Een groot aantal collectieve arbeidsovereenkomsten in de zorgsectoren (in totaal 580.000 werknemers) lopen in 1994 af.

De bezuinigingen leiden volgens de bonden tot een verlies van 12.500 arbeidsplaatsen in de zorgsectoren. “Het kabinet wil geen banen creëren, maar zorgt alleen voor de afbraak van werkgelegenheid”, aldus een woordvoerder van de AbvaKabo.

De bonden wilden ook 7.500 extra banen voor laaggeschoolden scheppen. Daarvoor zouden zij geld van WVC en van het Europees Sociaal Fonds krijgen. In de huidige situatie zeggen de bonden echter ook niet meer hieraan te willen meewerken. Ze vrezen dat de 7.500 nieuwkomers niet de werkdruk die het verlies van 12.500 arbeidsplaatsen veroorzaakt, kunnen wegwerken.

Een loonsverhoging brengt de werkgevers in de diverse ziekenhuizen en instellingen overigens in een lastig parket. Het kabinet is niet bereid dekking voor een loonstijging te geven, dus moeten de instellingen een eventuele verhoging zelf betalen. De FNV liet onlangs weten een loonstijging desnoods uit de budgetten van de instellingen te halen. Dat kan onder meer leiden tot langere wachtlijsten.