Handel tussen VS en Europa (in miljard gulden, 1992)

Grafiek: Met een nieuw GATT-akkoord waarvoor gisteren in Brussel een basis werd gelegd, zou volgens ramingen van de OESO, de organisatie van industriële landen, de wereldhandel met in totaal 274 miljard dollar kunnen toenemen. Dat komt vooral door het slechten van handelsbarrières en door verlaging van invoerrechten.

Hoe sterk een nieuw akkoord over liberalisering van de wereldhandel de individuele handelsstromen zal beïnvloeden, valt nu nog niet te voorspellen. Uit cijfers van de GATT (Algemene overeenkomst over tarieven en handel) blijkt dat de landen van de Europese Unie vorig jaar voor 228,2 miljard gulden naar de Verenigde Staten exporteerden. De Amerikanen vervoerden ter waarde van 260,9 miljard gulden over de oceaan naar Europa. Daarmee heeft Europa een tekort op de handelsbalans met de VS van 32,7 miljard gulden. Alleen in de categorie mijnbouwprodukten heeft de EU een overschot met de VS. In de overige drie categoriën; machines en transportmiddelenen, agrarische- en industriële produkten, verkopen de Amerikanen meer hier dan Europa in de VS.

    • Niek den Tex