Grote fraude ontdekt bij verzekeraar

ROTTERDAM, 8 DEC. De Economische Controle Dienst heeft in samenwerking met de politie in Zwolle een grote verzekeringsfraude aan het licht gebracht. Twee directeuren van een Zwols assurantiekantoor zouden in totaal voor ruim zeven ton hebben gefraudeerd.

De persofficier van justie in Zwolle, mr. I.A. Vermeulen, heeft dit vanochtend bevestigd.

De betrokken directeuren hebben door cliënten betaalde verzekeringspremies deels in eigen zak gestoken. Ook kwam het voor dat verzekeringen te laat bij verzekeringsmaatschappijen werden aangemeld of dat afgesloten polissen later door het kantoor weer werden opgezegd. Een aantal bedrijven en particulieren, dat ten onrechte dacht verzekerd te zijn, heeft hierdoor grote risico's gelopen, bevestigt mr. Vermeulen. Kleine schades die werden geclaimd betaalden de directeuren uit eigen middelen.

De zaak is aan het rollen gebracht door de aangifte van een groot transportbedrijf met een door heel Europa opererende transportdivisie. Dit bedrijf blijkt met onverzekerde vrachtauto's te hebben gereden. De bemiddelaar had 5400 valse kaarten voor de wa-verzekering laten drukken. Boetes die onverzekerde klanten kregen opgelegd door de Rijksdienst voor het Wegverkeer betaalde het bureau uit eigen middelen.

Justitie wil de naam van het kantoor en van de betrokken directeuren nog niet prijsgeven. Persofficier Vermeulen: “We willen eerst in alle rust vaststellen of en zoja wie we gaan vervolgen. Pas volgend jaar april of mei hopen we daarover duidelijkheid te hebben.”

Inmiddels is tegen de betrokkenen proces-verbaal opgemaakt. Die verbalen zijn afgelopen vrijdag ter beschikking gesteld aan de Zwolse officier van Justitie, mr. A.L. Speijers.

Het Bureau Wet Assurantiebemiddelingsbedrijf van de Sociaal-Economische Raad in Den Haag, dat bij wet het toezicht op de assurantiebemiddelaars uitoefent, bevestigt dat de fraudezaak is aangemeld. Het onderzoek bij de bemiddelaar, die niet is aangesloten bij een van de koepelorganisaties, de NvA en de NMvA, bracht aan het licht dat de twee directeuren aanwijsbaar voor ruim drie ton aan premies achterover hebben gedrukt. De niet-verzekerde klanten hebben een schadebedrag van vier ton voor eigen rekening moeten nemen.

De arbeidsongeschiktheidsverzekering van een klant bleek door het bureau al jaren geleden te zijn opgezegd. De persoon is inmiddels voor 50 procent arbeidsongeschikt verklaard, maar kan naar zijn uitkering fluiten.

De directie van het Zwolse assurantiekantoor opereerde via een zogenoemde Delaware Corporation. Tegen minimale kosten en zonder de in Nederland vereiste kapitaalstorting van 40.000 gulden kan deze onder Amerikaans recht vallende onderneming binnen een dag worden opgericht. De minister van justitie heeft inmiddels een wetsvoorstel ingediend om misbruik van met name de Delaware Corporation tegen te gaan.