Bonn: akkoord over uitkering werkloosheid

BONN, 8 DEC. Vertegenwoordigers van de regeringscoalitie en de oppositie hebben de afgelopen nacht een compromis bereikt over nieuwe wetgeving voor uitkeringen bij werkloosheid en de kinderbijslag. Een speciale commissie uit de beide Kamers van het parlement heeft een bevriezing van sociale uitkeringen die eerder door de Bondsregering was voorgesteld verworpen, maar tegelijk bepaald dat de uitkeringen met niet meer dan 2 procent per jaar mogen worden verhoogd. Ook verwierp de commissie een beperking van de uitkeringen bij werkloosheid tot twee jaar.