Bisschoppen bang voor niet effectief optreden tegen euthanasie

ROTTERDAM, 8 DEC. De rooms-katholieke bisschoppen van Nederland vrezen dat er niet effectief zal worden opgetreden tegen actieve levensbeëindiging. Zij willen dat de wetgever op een adequaat vervolgingsbeleid toeziet zodat euthanasie inderdaad strafrechtelijk wordt vervolgd.

Dit staat in de verklaring die gisteren is opgesteld aan het slot van de Bisschoppenconferentie. Tijdens de conferentie hebben de bisschoppen hun standpunt bepaald over de Wet op de lijkbezorging die vorige week door de Eerste Kamer werd goedgekeurd en die de euthanasie wettelijk regelt. De bisschoppen zijn bang dat de wet niets verandert aan het beleid van de afgelopen jaren. De rechterlijke vonnissen van de laatste jaren doen de bisschoppen vermoeden dat actieve levensbeëindiging en hulp bij zelfdoding in een groot aantal gevallen straffeloos zullen plaatsvinden. Zij wijzen er op dat het plegen van deze daden “ethisch ontoelaatbaar” is.

De bisschoppen vinden het een goede zaak dat euthanasie strafbaar is gebleven, evenals hulp bij zelfdoding. Onder euthanasie verstaan de bisschoppen “een behandeling die de dood teweegbrengt met de bedoeling het overlijden te doen intreden”. Het staken van een behandeling die niet genezend is maar alleen het sterven uitstelt of waarvan de genezende werking niet in verhouding staat tot de kans op reëel succes, is volgens hen geen euthanasie. Dat geldt evenmin voor het toedienen van noodzakelijke pijnstillende middelen die “zonder de bedoeling te doden het overlijden feitelijk verhaasten”.

Ze erkennen dat een wetgever die in Nederland wenst op te komen voor de onaantastbaarheid van het menselijk leven, voor een “welhaast onmogelijke taak” staat. Uit opiniepeilingen blijkt immers dat een groot deel van de Nederlandse bevolking actieve levensbeëindiging toelaatbaar acht.

Het spijt de bisschoppen dat het de christenen in ons land niet gelukt is om in deze kwestie krachtig stelling te nemen. Tot hun verdriet is “zelfs vanuit christelijke hoek naar voren gebracht dat actieve levensbeëindiging in bepaalde omstandigheden aanvaardbaar zou zijn”. Zij betreuren het in het bijzonder dat ook in katholieke kring de onschendbaarheid van het menselijk leven “onvoldoende met overtuiging is uitgedragen”.

De uitleg, in twee minuten, die minister Hirsch Ballin (justitie) gisteren voor Radio Vaticaan op de 'euthanasiewet' gaf, zal vrijdag om 20.20 uur worden uitgezonden door de Duitstalige afdeling. Die is te beluisteren op de korte golf 6245.