Alders: dwang bij gescheiden inzameling afval

DEN HAAG, 8 DEC. Gemeenten die per 1 januari 1994 weigeren huisvuil gescheiden op te halen, krijgen in de toekomst geen milieubijdrage meer van het rijk.

Dit zei minister Alders (VROM) gisteren tijdens een mondeling overleg met de Tweede Kamer over het inzamelen van groente, fruit en tuinafval (gft). Gemeenten zijn vanaf 1 januari 1994 wettelijk verplicht gft-afval gescheiden in te zamelen. “Als het duidelijk is dat een gemeente bewust niet meewerkt, dan zal deze niet meer de voor het milieu bestemde bijdrage krijgen”, aldus Alders.

Halverwege dit jaar haalde 61 procent van alle gemeenten gescheiden afval op en verwacht wordt dat het percentage in januari naar 69 zal stijgen. Van de resterende 31 procent wordt een aantal gemeenten van de verplichting in januari vrijgesteld, omdat zij nog geen voldoende verwerkingscapaciteit hebben. Ook wil de ministers in oude wijken de huizen aanpassen, omdat ze “te kleine keukens hebben om verschillende afvalbakken te plaatsen”.

De gemeente Rotterdam haalt maar bij één procent van alle huishoudens gescheiden huisvuil op. Rotterdam is volgens de minister “het slechtste voorbeeld”. Ook de hoeveelheid glasbakken die in de stad zijn geplaatst is volgens Alders ver onder het landelijk gemiddelde. De minister hoopt dat voordat hij stappen moet ondernemen, de inwoners van Rotterdam “zelf voor hun rechten opkomen”. Alders verwacht dat in 1995 97 procent van alle gemeenten gescheiden afval inzamelt en 83 procent van alle huishoudens het afval apart verzamelt.

De Rotterdamse wethouder P. Hoogendoorn (bedrijven) noemt de voorgenomen maatregel van Alders “een klassiek voorbeeld van détournement de pouvoir”. “De wet voor afvalinzameling biedt kennelijk geen mogelijkheden ons te dwingen tot gescheiden inzameling. Dus grijpt VROM naar een middel dat er niets mee te maken heeft. Deze maatregel kan hij nooit staande houden en dat moeten de Kamerleden ook weten als ze enig besef van bestuursrecht hebben.” De jaarlijkse milieubijdrage aan Rotterdam bedraagt ongeveer 1,5 miljoen gulden.

Hoewel de gescheiden inzameling van afval in alle grote steden tot problemen leidt, heeft de Rotterdamse wethouder P. Hoogendoorn zich in het verleden het felst gekant tegen de eis van minister Alders. Hoogendoorn vindt gescheiden inzameling gezien het daadwerkelijk milieurendement te duur. Vooral in hoogbouwwijken en oude stadswijken wordt te weinig gft aangeboden, omdat de bewoners geen tuinafval hebben. Ook zou bij het verontreinigde Rotterdamse afval verbranding in feite milieuvriendelijker zijn dan compostering.