Topman Jürgen Schrempp: Dasa dreigt te stoppen met defensiewerk

MÜNCHEN, 7 DEC. Door rigoureuze bezuinigingen in de Duitse defensie- industrie sluit bestuursvoorzitter Jürgen Schrempp van Deutsche Aerospace (DASA) niet uit dat zijn bedrijf zich in de toekomst zal terugtrekken als fabrikant van een aantal defensieprodukten.

Dit heeft de bestuursvoorzitter van DASA gisteren tijdens een bijeenkomst van zakenlieden in München meegedeeld. De activiteiten van het moederbedrijf van de Nederlandse vliegtuigbouwer Fokker bestrijken een breed terrein. DASA is actief in de civiele en militaire vliegtuigbouw, wapens, ruimtevaart, (vliegtuig)motoren en micro-elektronica.Wanneer de overheidsopdrachten voor wapens (DASA neemt ondermeer deel in het Eurofighter project 2000) echter blijven teruglopen, ziet Schrempp voor een aantal noodlijdende onderdelen van DASA nauwelijks nog toekomst. Op het gebied van civiele- en militaire systemen wil DASA tot 1996 2500 van de 11.600 banen schrappen. In totaal moet het personeelbestand bij DASA met 16.000 mensen verminderen tot 70.000 werknemers.

Schrempp werd op de bijeenkomst in München bijgevallen door Werner Heinzmann, bestuurslid bij DASA voor de defensiesector. Heinzmann becijferde dat de Duitse defensieuitgaven in 1990 nog 18 miljard D-mark bedroegen. Dit bedrag is in 1993 inmiddels teruggelopen tot 7,5 miljard D-mark. Dit heeft voor DASA ondermeer tot gevolg gehad dat de orders voor radarapparatuur en besturingssystemen met bijna een miljard D-mark zijn teruggelopen. “We verwachten op dit gebied in 1994 ook geen nieuwe orders”, stelde Heinzmann somber vast.

Schrempp en zijn financiële man M. Bischoff maakten eerder dit jaar al duidelijk dat alleen de financiële ruggesteun van het moederconcern Daimler-Benz het DASA mogelijk zullen maken de komende 'knalharde jaren' door te komen. De vliegtuigbouw is de belangrijkste industriële activiteit van DASA. Afgelopen jaar vormde de vliegtuigbouw met 44 procent van DASA's omzet van 17,2 miljard mark de grootste sector binnen de groep. Er werkten een kleine 40.000 man, bijna de helft van DASA's totale aantal werknemers van 81,870. De sector was tegelijk ook een van de weinige winstmakers in het concern. Eigenlijk was dat alleen te danken aan de winst van 670 miljoen mark van Deutsche Airbus.

Maar de malaise in de luchtvaartindustrie is dermate hevig en de orders voor nieuwe vliegtuigen blijven zo sterk achter dat in het lopende jaar ook bij Deutsche Airbus de resultaten zullen tegenvallen. DASA leed vorig jaar een verlies van 341 miljoen mark tegenover een klein winstje van 50 miljoen in het voorafgaande jaar.

DASA is met de Fokker 50 en de eigen Dorniers ook een belangrijke speler op de wereldmarkt voor propellervliegtuigen. Echter ook op dit terrein toonde Schrempp zich somber wanneer het gaat om de toekomst van deze belangrijke industrie voor Nederland en Duitsland. Er bestaan plannen om de eindassemblage van de Dornier 228 (een twintig zitter) uit te besteden aan China. De Dornier 328 (een dertig zitter) wordt al voor 85 procent in het buitenland geproduceerd. Voor de eindassemblage van de Dornier 328, waarin DASA ruim een miljard ontwikkelingskosten heeft geïnvesteerd, komt Mexico volgens Schrempp in aanmerking. “Wanneer je alle feiten nuchter op een rij zet kun je alleen maar concluderen dat het hoogst twijfelachtig is dat Duitsland in de toekomst in staat zal zijn een eigen lucht- en ruimtevaartindustrie overeind te kunnen houden”, besloot Schrempp zijn redevoering.