Stemmen in buitenland makkelijker gemaakt

DEN HAAG, 7 DEC. Vanuit het buitenland stemmen bij verkiezingen in Nederland wordt makkelijker. Voor de komende Tweede-Kamerverkiezingen (3 mei) en voor het Europese Parlement (9 juni) zullen in een groot aantal landen zogenoemde 'briefstembureaus' worden ingericht.

Tot nu toe moesten in het buitenland wonende Nederlanders hun brief met stembiljet naar Nederland sturen. Dat leverde in een aantal gevallen problemen op, omdat de post erg lang onderweg was. Op initiatief van de VVD'ers Wiebenga en Weisglas richt het ministerie van binnenlandse zaken nu in Nederlandse ambassades en consulaten briefstembureaus in, waar men zijn stembiljet naar toe kan sturen.

De telling van de briefstemmen zal ook plaatsvinden in de Nederlandse vertegenwoordigingen zelf. Het is de bedoeling eerst ervaring op te doen met de briefstembureaus in Australië, Brazilië, Indonesië, Israel, Italië, de Verenigde Staten, Zuid-Afrika, de Nederlandse Antillen en Aruba. Aan de hand daarvan wordt bekeken of de methode aan haar doel beantwoordt.

Niet alle landen komen in aanmerking voor de vestiging van een briefstembureau. Heeft Nederland in een land alleen een honorair-consul, dan is vestiging van een briefstembureau niet mogelijk. Ook moet er in het betrokken land een redelijk aantal kiezers wonen. De instelling van een afzonderlijk briefstembureau in landen met weinig Nederlanders vindt Binnenlandse Zaken niet efficiënt.

In landen als Zwitserland, waar het verrichten van handelingen voor buitenlandse verkiezingen niet is toegestaan, kunnen geen briefstembureaus worden ingericht. Ten slotte is de geografische ligging van het land belangrijk. Als in een land de verzending door de kiezer van een briefstembiljet naar de Nederlandse vertegenwoordiging net zo lang duurt als naar Nederland, levert de inrichting van een briefstembureau geen bijdrage aan het doel de mogelijkheid van kiezers tot stemmen te vergroten.