Schooljaren: verwacht aantal jaren onderwijs van jongeren tussen 6 en 23 jaar

Grafiek: Canadese kinderen worden de meest 'geleerde' mensen ter wereld. Uit het vandaag door de Unesco gepubliceerde World Education Report blijkt dat aankomende scholieren in Canada naar verwachting zestien jaar in de schoolbanken zullen vertoeven. De Nederlandse jeugd houdt het op school of universiteit al ruim twee jaar eerder voor gezien. Jongeren in Japan en Zweden studeren het kortst vergeleken met de andere geïndustrialiseerde landen; zij volgen 13,3 jaar onderwijs.

De officiële duur van het studietraject van basisschool tot en met universiteit is in alle beschreven landen zestien jaar. De lange gemiddelde studieduur in Canada en de Verenigde Staten verklaart de Unesco dan ook door de enorme deelname aan het universitaire onderwijs. Respectievelijk 70 en 75 procent van de Canadese en Amerikaanse jongeren komt op zo'n opleiding terecht. In Zweden en Japan liggen deze percentages op 36 en 31.

Volgens experts kunnen nogal wat factoren het feitelijk aantal onderwijsjaren beïnvloeden. Zo kan een leerling in Japan niet blijven zitten, en kent Nederland in tegenstelling tot veel andere landen een maximale studietijd.

    • Kim Wannet