PvdA'ers in Almere kwaad op Rottenberg

ALMERE, 7 DEC. Het landelijk bestuur van de PvdA heeft op een 'niet te tolereren' wijze ingegrepen in de kandidaatstelling van de afdeling Almere. Tien verontruste kandidaat-raadsleden in die stad hebben dat in een boze brief landelijk partijvoorzitter F. Rottenberg voor de voeten geworpen.

Volgens de tien hebben Rottenberg, partijdirecteur V. Verhoeven en Tweede-Kamerlid P. Stoffelen de onafhankelijke kandidatencommissie onder druk gezet om wethouder W. Trieller van Almere op te duwen van een onverkiesbare achttiende naar de vijfde plaats. Daarbij zou een convenant zijn opgesteld tussen commissie en het landelijk bestuur waarin staat dat Trieller de volledige raadsperiode van vier jaar niet zal volmaken.

In een begeleidend schrijven bij hun brief stellen de tien dat Trieller aan de kandidatencommissie is 'opgedrongen in ruil voor een vervroegd aftreden in 1995'. Een van de tien, H. van der Linden, zelf op een verkiesbare zevende plaats: “De kandidatencommissie heeft de beoogde lijsttrekker, wethouder A. Boode, inzage gegeven in de lijst en zij is geschrokken van de lage plaats die Trieller daarop innam. Samen hebben zij vervolgens actie ondernomen.”

Partijdirecteur Verhoeven bevestigt dat de drie 'landelijke' PvdA'ers “een adviserende rol hebben gespeeld” bij de vaststelling van de lijst. Niet dat Trieller is opgestoten door hun advies. “Er was formeel nog geen kandidatenlijst, dus ook niet een waar hij zo laag zou hebben gestaan.”

Over het convenant zegt Verhoeven: “Het is meer een afspraak. Trieller blijft voor een bepaalde periode verbonden aan de raad, om zijn ervaring en deskundigheid over te dragen.”

Zulke afspraken worden volgens Verhoeven wel meer gemaakt; het gaat er alleen om de kiezers daarvan op de hoogte te stellen.

Pag.2: 'De grootste druk was de tijdsdruk'

Oud-wethouder A. Tierie van Almere is een van de verontruste kandidaten. Dat hij op de laatste plaats van de lijst is beland, heeft volgens hem niets met zijn bezorgdheid te maken. Tierie trad enkele maanden geleden af, nadat was gebleken dat hij burgemeester en raad onvolledig had ingelicht over buitenlandse reizen die hij op kosten van een aannemer had gemaakt. Wethouder Trieller kon aanblijven, ondanks dezelfde beschuldigingen uit de raad.

De gang van zaken noemt hij “verregaand onjuist en in strijd met de democratische gebruiken in zijn partij”. “Rottenberg heeft gewoon gezegd: 'Zo wil ik 'm hebben' ”, denkt Tierie. Voorzitter V. van Koersveld van de kandidatencommissie wimpelt de vraag of hij onder druk is gezet af. “Onze grootste druk was de tijdsdruk.” In twee maanden moest de commissie een concept inleveren, waarbij bovendien vier van de acht, vrijwel zeker verkiesbare plaatsen moesten worden bezet door nieuwelingen. Dit geheel in lijn met de algemene vernieuwing in de partij.

Dat Trieller aan de commissie is opgedrongen wil hij niet bevestigen. Dat hij op een onverkiesbare achttiende plaats was gemanoeuvreerd evenmin - “Er zijn zeker tien concepten geweest”. Wel bevestigt Van Koersveld dat er “een verschuiving van Trieller” is geweest. In de uiteindelijke lijst waarover de afdeling Almere morgen zal stemmen, kan de commissie zich vinden, aldus Koersveld. “Het was een proces waarin we met z'n allen zijn gegroeid.”