PvdA vraagt 200 miljoen extra voor kinderopvang

DEN HAAG, 7 DEC. De PvdA wil dat het rijk de komende jaren 200 miljoen gulden extra investeert in kinderopvang. Met dat geld moeten plaatsen worden gecreëerd voor de ongeveer tachtigduizend kinderen die nu nog op de wachtlijst staan. PvdA-Kamerlid M. Vliegenthart zal dit vanmiddag voorstellen tijdens de behandeling van de begroting van het ministerie van WVC.

De afgelopen vier jaar heeft het rijk bedragen geïnvesteerd in de kinderopvang die opliepen tot 290 miljoen gulden dit jaar. In de komende jaren zal de subsidie dalen. Hoeveel, dat is nog onzeker. “Het is kortzichtig om te bezuinigen op kinderopvang”, meent Vliegenthart. “Het is ongunstig voor de arbeidsparticipaite van vrouwen en het betekent een verlies aan banen in de kinderopvang.”

Volgens Vliegenthart kost investeren in de kinderopvang de overheid geen geld. “De directe besparing die het oplevert is groter dan de kosten als straks werknemers op straat staan”, aldus het PvdA-Kamerlid. “Een werknemer in de kinderopvang kost dertienduizend gulden per jaar, de kosten van een uitkering zijn ruim twintigduizend gulden.” Zij vindt dat niet alleen naar de begroting van WVC moet worden gekeken, maar naar de uitgaven van de overheid als geheel. “Als je alleen naar WVC kijkt, zie je niet dat de investering van 200 miljoen uiteindelijk een besparing oplevert. Je moet ook Sociale Zaken en Financiën erbij betrekken.”

Danzij een speciale stimuleringsmaatregel zijn de afgelopen vier jaar bijna vijftigduizend extra crècheplaatsen gecreëerd. Maar de wachtlijsten zijn nog altijd even lang als het aanbod. Nu de rijkssbusidie daalt, moeten ouders en bedrijven meer gaan bijdragen aan de kinderopvang. Per 1 januari van het komend jaar wordt de ouderbijdrage verhoogd. Ook wordt de kinderopvang dan minder fiscaal aftrekbaar.

Het bedrijfsleven heeft de laatste jaren steeds meer betaald aan de kinderopvang, vorig jaar 126 miljoen gulden. Maar nog altijd is de verhouding tussen gesubsidieerde en bedrijfsplaatsen twee op een. De kabinet wil dat dit een op twee wordt.

De dagverblijven vrezen dat vooral de kleinere centra moeten sluiten, nu de rijkssubsidie daalt. “Zo'n twintigduizend kinderen zullen op straat komen te staan en zestienhonderd banen gaan verloren”, aldus J. Kalkman, beleidsmedewerker van de Vereniging van Ondernemingen in de Gepremieerde en Gesubsidieerde Sector. In de zeventienhonderd kindercentra werken nu ongeveer 23.4000 mensen.