Openbaar ministerie: informatie besmetting niet moedwillig achtergehouden; Keuringsdienst vrijuit bij zaak-Olvarit

DEN HAAG, 7 DEC. De Keuringsdienst van Waren, onderdeel van het ministerie van WVC, heeft niet moedwillig informatie achtergehouden over de besmetting van babyvoeding van Nutricia. Tot die conclusie komt het openbaar ministerie (OM) in Den Haag.

Er is niet gebleken dat de dienst onjuist heeft gehandeld door niet of te laat gegevens over de aanwezigheid van een desinfecterend middel in babyvoeding van Nutricia door te geven aan de Rijksdienst voor de Keuring van Vee en Vlees (RVV), een keuringsdienst van het ministerie van landbouw. “Van moedwillig achterhouden van informatie is geen sprake”, aldus een woordvoerder van het OM. Medio november haalde Nutricia een miljoen potjes Olvarit met varkens- en rundvlees uit de handel omdat deze een te hoge concentratie desinfecterend middel (pTSA) bevatten die schadelijk kan zijn voor de gezondheid.

Eerder concludeerde staatssecretaris Simons (volksgezondheid) op grond van intern onderzoek dat zijn dienst “op basis van de voorschriften correct heeft gehandeld”. Hij meende echter dat het desondanks niet zou hebben misstaan als de dienst eerder contact had gezocht met andere keuringsdiensten om gericht naar de bron van de besmetting te kunnen zoeken.

De voorzitter van het Produktschap Vee en Vlees, R. Tazelaar, betichtte de Keuringsdienst van Waren er na het bekendworden van de Olvarit-affaire van dat deze dienst bewust informatie over de besmetting niet had doorgespeeld naar de Rijksdienst voor de Keuring van Vee en Vlees. In juni wist de Keuringsdienst van Waren namelijk al dat er bij Nutricia sprake was van besmetting van babyvoeding met het desinfecterende middel. De RVV had gericht naar de besmettingsbron kunnen zoeken als er overleg was geweest, aldus Tazelaar. Hij zei dat de Keuringsdienst van Waren de RVV bewust niet had ingelicht over de besmetting bij Nutricia om zo de eigen positie als onafhankelijk keuringsinstituut te versterken. Het kabinet wil beide diensten laten opgaan in een geprivatiseerd keuringsbureau.

Een woordvoerder van Tazelaar zegt dat het produktschap er nog steeds van overtuigd is dat de Keuringsdienst van Waren “bewust heeft gestuurd” in de Olvarit-affaire “om aandacht te vragen voor de verzelfstandiging”. Het strafrechtelijk onderzoek van het openbaar ministerie naar de vleesleveranciers van Nutricia loopt nog.