Minister Dales roept Van Thijn op het matje

DEN HAAG, 7 DEC. Minister Dales van binnenlandse zaken heeft burgemeester Van Thijn van Amsterdam gisteren in een brief gevraagd haar op korte termijn te informeren over de mogelijke betrokkenheid van de Amsterdamse korpsleiding bij enkele commerciële nevenactiviteiten. Als dat zo is wil de minister worden ingelicht over een eventuele (verwijtbare) nalatigheid van politiefunctionarissen en welke maatregelen worden getroffen om hieraan een eind te maken. Dales herinnert de Amsterdamse burgemeester aan zijn toezegging de opzet en structuur van het Risico Adviescentrum Politie Amsterdam (RACPA) op een zodanige wijze te veranderen dat van commerciële nevenactiviteiten van Amsterdamse korpsleden geen sprake kan zijn.