MILIEUVERVUILING

De gemeente Den Helder betaalt een schikking van tienduizend gulden voor een reeks milieu-overtredingen. De rechtbank in Alkmaar had haar dit schikkingsaanbod gedaan. Den Helder heeft besloten te betalen om strafvervolging te voorkomen. Uit onderzoek van het Hoogheemraadschap Uitwaterende Sluizen is gebleken dat de gemeente tussen april 1989 en augustus 1993 vervuild water heeft geloosd op het riool.