'Mega' roept zich uit tot voorzitter

JAKARTA, 7 DEC. “Blijf kalm en vastberaden. In feite ben ik al voorzitter van de Democratische Partij van Indonesië, alleen rechtens nog niet.”

Dat zei Megawati Soekarnoputri gisteravond laat, voordat het buitengewone congres van de PDI in Surabaya uiteenging zonder een nieuwe leider te hebben gekozen. In een toespraak zei de oudste dochter van wijlen president Soekarno dat zij zich niet neerlegt bij de intriges van het overgangsbestuur, dat haar verkiezing gisteren onmogelijk maakte. Hoewel de meerderheid van het congres een plenaire stemming wilde, die Megawati glansrijk zou hebben gewonnen, drong het door de regering aangestelde overgangsbestuur aan op een kiescommissie. Toen het congres dit denkbeeld verwierp, liet het bestuur na om de plenaire zitting te leiden, zodat de beraadslagingen vastliepen. Megawati weigerde daarna een deel van het overgangsbestuur naast zich te dulden. Om half elf 's avonds overhandigde het overgangsbestuur een brief aan de minister van binnenlandse zaken waarin het zijn mandaat om een buitengewoon congres te organiseren teruggeeft “aangezien consensus niet mogelijk was en een groepering [men bedoelt de meerderheid] zijn wil wenst door te drukken”. Kort daarop kwam een andere verklaring in omloop, ondertekend door 261 van de 305 in Surabaya vertegenwoordigde afgevaardigden. Zij herinneren eraan dat op zaterdag 4 december 256 afdelingen een stemverklaring afgaven voor Megawati. De ondertekenaars zeggen alleen haar als voorzitter te erkennen en vertrouwen haar de samenstelling van een nieuw bestuur toe. Megawati hield haar aanhang echter voor dat de partijstatuten dit niet toelaten. Het congres werd niet formeel afgesloten, maar ging om middernacht, toen de politievergunning afliep, als een nachtkaars uit.