Kritiek op Verzekeringskamer; Onvrede over repliek van Kok over Vie d'Or

ROTTERDAM, 7 DEC. De antwoorden die minister Kok (financiën) over het toezicht van de Verzekeringskamer op de maatschappij Vie d'Or heeft gegeven, zijn onvoldoende. Dit heeft het Kamerlid W. Vermeend (PvdA) vanmorgen gezegd.

Vermeend zal nog vandaag aanvullende vragen stellen over de rol van de Verzekeringskamer, die toezicht houdt op de verzekeringsbranche.

Kok zei in een antwoord op Kamervragen van Vermeend en Van der Vaart (PvdA) naar het functioneren van de Verzekeringskamer alleen “er op te vertrouwen dat de Verzekeringskamer zorgvuldig haar taken uitoefent”. Dat is volgens de twee Kamerleden “teleurstellend”. Vermeend zei vanmorgen te willen aandringen op een “actiever toezicht” door de Verzekeringskamer.

Minister Kok zei voorts dat hij niets voelt voor een garantiefonds voor gedupeerde polishouders van verzekeringsmaatschappijen. Bij de behandeling van de Wet Toezicht Verzekeringsbedrijf heeft de Kamer indertijd afgezien van een dergelijk fonds. Alleen als de ervaringen met Vie d'Or daartoe aanleiding geven, zegt Kok de standpunten nogmaals te willen overwegen.

Gisteren heeft justitie bij een huiszoeking bij Vie d'Or veertig verhuisdozen met administratieve gegevens in beslag genomen. Daarnaast zijn ook gegevens bij Vie d'Or in verzekerde bewaring gesteld. De actie van justitie, die wordt begeleid door de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) en de economische controledienst (ECD), is het gevolg van de aangiften van verduistering, oplichting en valsheid in geschrifte die door de aandeelhouders en enkele polishouders van Vie d'Or zijn gedaan. Of het onderzoek van justitie dat van de Verzekeringskamer doorkruist, kon persofficier van justitie Regelink van 's Hertogenbosch vanmorgen niet zeggen. Er is wel onderling overleg geweest tussen justitie en de Verzekeringskamer.

De in opspraak geraakte levensverzekeringsmaatschappij Vie d'Or heeft het indienen van het financieringsplan, waaruit de levensvatbaarheid moet blijken, uitgesteld. Dit heeft Vie d'Or-directeur B. Lieuwma gisteren meegedeeld.

Oorspronkelijk had Vie d'Or tot vorige week donderdag de tijd om het plan te vervaardigen. Later werd dat tot gisteren uitgesteld. Vie d'Or zegt nu nog meer uitstel te hebben gekregen van de Verzekeringskamer om een onafhankelijke accountant naar het voorstel te laten kijken. Het plan zal worden besproken met de Verzekeringskamer, de commissarissen en de aandeelhouders van Vie d'Or.

Vie d'Or maakte gisteren ook bekend dat een afgescheiden vermogen zal worden gevormd, dat alleen maar kan worden gebruikt ten behoeve van de polishouders.

De diverse belangenverenigingen voor de polishouders van de levensverzekeraar reageerden vanmorgen teleurgesteld op het uitstel van de verslaglegging door Vie d'Or.

    • Maarten Schinkel