KLM meldt hogere bezettingsgraad

De vliegtuigen van de KLM waren in de eerste acht maanden (april tot en met november) van het boekjaar 1993/94 voor 73,5 procent bezet vergeleken met 70,8 procent in de overeenkomstige tijd van het vorige jaar. Het vervoer van passagiers nam toe van 2,13 tot 2,48 miljard tonkilometer. Het vervoer van vracht en post steeg van 1,66 tot 1,95 miljard tonkilometer. Het totale vervoer steeg van 3,79 miljard naar 4,43 miljard tonkilometer, terwijl de produktie vermeerderde van 5,35 tot 6,02 miljard tonkilometer.