Hirsch Ballin even op Radio Vaticaan

ROTTERDAM, 7 DEC. Minister Hirsch Ballin (justitie) mag vanavond in twee minuten aan Radio Vaticaan uitleggen welke misverstanden er in de Vaticaanse reactie op de Nederlandse euthanasieregeling zijn. Het interview wordt pas uitgezonden als ook de reactie van de Nederlandse bisschoppen op de regeling bekend is.