Grote belangstelling bij boeren voor bosbouw

DEN HAAG, 7 DEC. De belangstelling bij boeren om landbouwgrond uit produktie te nemen en te bebossen is groter dan verwacht. Het ministerie van landbouw, natuurbeheer en visserij heeft de subidieregeling daarvoor gisteren, al na enkele dagen, gesloten omdat het beschikbare budget van twaalf miljoen gulden was overschreden.

De regeling, die woensdag was opengesteld, is een nationale uitwerking van een Europese regeling voor bosbouwmaatregelen in de landbouw. Het doel is jaarlijks in Nederland twaalfhonderd hectare landbouwgrond permanent uit produktie te nemen en te bebossen. De voorkeur hierbij gaat uit naar grotere complexen permanent bos. Het resultaat van de afspraken die de afgelopen week zijn gemaakt, is dat vijfhonderd hectare landbouwgrond zal worden bebost.

Boeren ontvangen twaalfhonderd gulden subsidie per hectare per jaar als ze tijdelijk bos aanleggen voor 15 jaar. Voor 'blijvend bos' - twintig jaar - krijgen ze 1.500 gulden per hectare per jaar. Boeren die minimaal vijftig hectare uit de produktie halen en bebossen krijgen 1.590 gulden per hectare per jaar. Vooral uit de akkerbouwgebieden, waar boeren in problemen verkeren, zijn veel aanvragen binnengekomen. Ongeveer zestig procent komt uit Drenthe, 15 procent van de inschrijvers komt uit Groningen. Het ministerie van landbouw verwacht dat de animo daar groter zal zijn als de regeling in april volgend jaar opnieuw wordt opengesteld. Het is dan ook de bedoeling dat er meer geld geld beschikbaar is dan dit jaar.

Een woordvoerder van het ministerie van landbouw zegt dat met de subsidieverstrekking vooruitgelopen is op goedkeuring uit Brussel, omdat het departement en de agrarische sector grote waarde aan de regeling hechten.