Geringe stijging van winsten bij beurs-nv's

VOORBURG, 7 DEC. Ter beurze genoteerde bedrijven hebben in de eerste helft van dit jaar per saldo een netto winst geboekt van nagenoeg 7,9 miljard gulden tegen 7,68 miljard in de eerste zes maanden van 1992.

De uitkomst van dit jaar ontstond door winsten van 8,4 miljard gulden en verliezen van een half miljard. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek naar de halfjaarcijfers van honderd beurs-nv's. Financiële instellingen, zoals banken en verzekeringsmaatschappijen zijn buiten beschouwing gebleven.

Bij de internationals (Akzo, Hoogovens, Koninklijke/Shell, Philips en Unilever) steeg de winst van 4,95 miljard gulden naar 5,7 miljard. Bij de overige ondernemingen daalde hij van 2,73 miljard tot bijna 2,2 miljard gulden.

De omzet van de internationaal genoteerde concerns steeg met 5 miljard gulden, terwijl het bedrijfsresultaat, uitgedrukt als omzet minus kosten, niet veranderde. De financiële resultaten van de internationals, waarin begrepen ontvangen dividenden en rente, verbeterden met 2 miljard gulden, terwijl zij in de eerste zes maanden van 1992 nog 1 miljard negatief uitvielen.

Bij de overige beurs-nv's steeg de omzet in het eerste zes maanden met 2 miljard gulden. Door de sterkere stijging van de kosten daalde het bedrijfsreultaat voor deze groep met een half miljard gulden; ook de financiële resultaten vertoonden een lichte achteruitgang.